Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

15,7 miljoner i ersättning för sälskador på fisket

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Pengarna, totalt 15,7 miljoner kronor, ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskeredskap och fångster, orsakade av säl.

Problemen med sälskador har ökat de senaste åren. Framförallt är det den ökande utbredning av gråsäl som ställer till bekymmer för yrkesfisket med skador på redskap och fångster.

Från och med 2012 handlägger HaV den del av viltskadeanslaget som berör skador orsakade av säl. Myndigheten fördelar anslaget till berörda länsstyrelser som i sin tur fördelar medlen till de enskilda yrkesfiskarna. 2014 gav regeringen HaV rätt att fördela 20 miljoner kronor för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada. Ersättningen beräknas på rapporterade sälskador från fiskarnas loggböcker och infiskat värde, det vill säga hur stor del av länets fiskevärde som är skadedrabbat.

- Länsstyrelsen i Norrbotten får högst ersättning med 2,3 miljoner kronor på grund av stor  sälpopulation, många yrkesfiskare och stort värde på fisket. Därefter kommer länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge med vardera 1,9 miljoner som ett resultat av att sälen sprider sig söderöver, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Grundprincipen är att sälskador helst ska förebyggas istället för att ersättas när skadorna väl har uppstått.

-  Vi vill gärna fördela pengarna till förebyggande åtgärder och projekt som gör att vi kan fiska där sälen finns utan att den orsakar så stor skada på fisket. Just nu pågår flera försök med innovativa
fiskeredskap, till exempel olika typer av torskburar, säger Susanne Viker.

De 15,7 miljonerna tas från viltskadeanslaget anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

Fördelningstabell bidrag ersättning skador orsakade av säl. Anslag 1:7

Länsstyrelse Fördelning 2014
Stockholm 821 683
Uppsala 1 265 565
Södermanland 486 395
Östergötland 126 982
Kalmar 1 941 715
Gotland 1 033 047
Blekinge 1 986 435
Skåne 1 219 417
Halland 100 770
Västra Götaland 667 431
Gävleborg 1 414 797
Västernorrland 1 292 627
Västerbotten 1 062 741
Norrbotten 2 323 031

Summa


15 742 636

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Susanne Viker, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 76, mobil 073-089 79 67, e-post susanne.viker@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Charlotta Moraeus/Azote

Kontakter

Susanne Viker

utredare, enheten för biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden