Gå direkt till innehåll
Fler kvinnor väljer fritidsfiske som hobby - det visar ny officiell statistik från HaV. Fotograf: Maja Stina Nylander.
Fler kvinnor väljer fritidsfiske som hobby - det visar ny officiell statistik från HaV. Fotograf: Maja Stina Nylander.

Pressmeddelande -

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar

Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Cirka 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 80 år säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar.

- Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister varje år som fiskar när de besöker Sverige, säger Stig Thörnqvist.

I norra Sverige är sik, lax och öring populära arter för fritidsfiskare. I Östersjön är det främst gädda, abborre, sill och strömming medan fritidsfiskare på västkusten mest fiskar efter makrill, torsk och öring.

Statistiken bygger på en nationell enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, under åren 2013 – 2015 på uppdrag av HaV. Det är andra gången som HaV kan presentera officiell statistik om fritidsfisket, förra gången var hösten 2014 och siffrorna gällde då 2013.

- Vi har sedan dess reviderat en del siffror som rör 2013 och de uppgifterna finns därför med i statistiken som nu presenteras, säger Stig Thörnqvist, utredare på enheten för fiskereglering.

Totalt betalade svenskarna mellan cirka 7,5 och 14,9 miljarder kronor per år för sitt fritidsfiske under perioden 2013 till 2015. Utgifter för förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi stod för mellan cirka 2,6 och 3,6 miljarder kronor per år. Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap varierade från 4,8 till 11,3 miljarder kr per år. 

Det sammanlagda antalet fiskedagar ligger på mellan 11,2 och 15 miljoner dagar per år och ungefär hälften av dessa skedde från båt. Vanligast är att svenskar fiskar i sjöar och vattendrag, mellan 8 och 11 miljoner fiskedagar per år, medan fiske utmed kusterna och i havet ligger på mellan 3,2 och 4,7 miljoner fiskedagar per år.

Fångsten inom fritidsfisket uppskattas totalt till mellan 15 300 och 18 000 ton per år. Mellan 7 600 och 10 600 ton fångades i sjöar och vattendrag och mellan 5 800 och 7 700 ton fångades utmed kusterna och i havet.

- Sett över en längre period så kan vi se att intresset för fritidsfiske ökar. Det kan vara del i en större trend där intresse för utomhusaktiviteter, natur och friluftsliv ökar. Vi kan också se att samtidigt som vi fått fler fritidsfiskare så är de ute färre dagar och de behåller mindre fisk än tidigare, säger Stig Thörnqvist.

Undersökningar av fritidsfiskets omfattning i Sverige har gjorts av SCB sedan 1970-talet. Undersökningar av fritidsfritidsfiskets omfattning i Sverige har gjorts av SCB sedan 1970-talet och den första undersökningen var underlag i 1973 års fiskevattenutredning. Från och med 2013 tar HaV fram officiell statistik för fritidsfisket.

Läs mer om den officiella statistiken www.havochvatten.se/statistik-fritidsfiske

Läs mer på vår hemsida om fritidsfisket

Länk till HaV:s och Jordbruksverkets strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-6986265, mobil 070-625 75 67, e-post: stig.thornqvist@havochvatten.se, Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 40, mobil 073-059 90 90, e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: MAJA STINA NYLANDER

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden