Gå direkt till innehåll
310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

Pressmeddelande -

310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att fördela totalt 310 miljoner kronor från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård 

-  Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men vi ser till att de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn Risinger.

Pengarna får användas för vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

HaV:s anslag för åtgärder inom havs- och vattenmiljö omfattar 503 miljoner för 2013 jämfört med 738 miljoner 2012. Av detta får länsstyrelserna 310 miljoner kronor i bidrag för olika åtgärder inom vattenvård, jämfört med 440 miljoner kronor i fjol.

-  Jag är glad över att vi nu är klara med beredningen och kan börja fördela resurserna. Vi har också haft bra diskussioner med länsstyrelserna om hur pengarna ska fördelas och jag tycker att vi nått fram till en bra lösning, säger Björn Risinger.

-  Från HaV:s sida ser vi det som angeläget att de nu kan prioritera vattenförvaltning och de löpande kalkningsåtgärderna.

Mest pengar får länsstyrelsen i Västra Götaland med drygt 45 miljoner kronor och därefter länsstyrelsen i Värmland med drygt 35 miljoner kronor medan länsstyrelserna i Gotland och Sörmland får drygt två miljoner respektive drygt fyra miljoner kronor.

-  Det ser väldigt olika ut men det har naturliga orsaker. Vad gäller åtgärder för vattenförvaltning är anslaget ganska jämnt fördelat i Sverige medan behovet av kalkningsåtgärder är väldigt stort i Västsverige jämfört med andra delar av landet, säger Björn Risinger.

Av de 310 miljonerna är en mindre del, drygt 19 miljoner kronor, öronmärkta för att finansiera fleråriga lokala vattenvårdsprojekt som länsstyrelserna redan fattat beslut om. Bland dem finns det så kallade Tullstorpsåprojektet i Skåne.

-  Det är ett väldigt intressant projekt där man restaurerar ett utdikat vattendrag i odlingslandskapet. Målet är att det ska kunna fungera som pilotprojekt för hela Östersjöregionen, säger Björn Risinger.

Andra exempel på sådana fleråriga projekt är Västernorrlands första båtbottentvätt i Härnösands hamn, VA-planering i Heby kommun i Uppsala län, miljöbåtstationer i Kalmar län och spolplatta i Mariestads kommun i Västra Götalands län.

Här kan du läsa beslutet och hur pengarna fördelas

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Sjöberg, chef, åtgärdsavdelningen, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se, Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se,Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden