Gå direkt till innehåll
Fotograf: Laura Melne. Havsplanerare i arbete i projektet Baltic SCOPE
Fotograf: Laura Melne. Havsplanerare i arbete i projektet Baltic SCOPE

Pressmeddelande -

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

Hur ska olika intressen kunna samsas om utrymmet och resurserna i Östersjön?

I veckan samlas 250 deltagare från 32 olika länder i Riga i Lettland för att diskutera den frågan.

- Vi presenterar våra erfarenheter och kunskap från EU-projektet Baltic SCOPE som pågått i snart två år. Syftet har varit att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, säger Thomas Johansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV som leder projektet.

Konferensen ”BALTIC Maritime Spatial Planning Forum” hålls för andra gången och samlar främst människor som arbetar direkt med havsplanering i Östersjön. Men bland deltagarna finns även representanter från länder som vill ha tips och inspiration att planera sina havsområden.

I fokus för årets konferens är Baltic SCOPE som är det första försöket där flera EU-länder försöker hitta gemensamma lösningar för ett gemensamt havsområde. Åtta länder deltar i samarbetet, Sverige, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Danmark och delvis Litauen och Finland.

- Baltic SCOPE ska ge lösningar på verkliga gränsöverskridande problem och goda råd om hur andra kan hantera liknande frågor på annat håll, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Projektet arbetar med två geografiska områden, dels sydvästra Östersjön med Sverige, Danmark, Tyskland och Polen, dels centrala Östersjön med Lettland, Sverige och Estland. I båda fallen utgår arbetet från påbörjade processer med havsplanering i respektive land. Projektet ska vara klart i mars nästa år, det omfattar 20 miljoner euro och delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

- Vi undersöker också hur arbetet med transnationell havsplanering kan utvärderas och övervakas. Jag hoppas att vi nu lagt grunden för att kunna fortsätta detta förtroendefulla samarbete på lång sikt, säger Thomas Johansson.

- Förutom att vi lärt känna varandra som personer i projektet så har vi också fått bättre kunskap och förståelse för varandras system och ländernas olika förutsättningar.

Havsplanering är ett viktigt verktyg för genomförande av EU:s integrerade havspolitik. Planeringen ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s havsområden

På EU-nivå finns ett havsplaneringsdirektiv som bland annat innebär att medlemsländerna senast år 2021 ska ha tagit fram egna havsplaner. EU-direktivet införlivades i svensk lag 2014 genom havsplaneringsförordningen.

EU-länderna har kommit olika långt med havsplanering. Några har redan färdiga planer som styr deras tillståndsgivning, andra länder har just börjat planera.

- Arbetet i Baltic SCOPE har verkligen tydliggjort hur viktigt det är att grannländer samarbetar om hur havet ska planeras. Då kan man komma långt i diskussionen, något som exemplifieras av att vi till och med kunna ta upp känsliga frågor som rör ländernas gränser, säger Thomas Johansson.

Konferensen ”BALTIC Maritime Spatial Planning Forum” arrangeras av VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea), Baltic SCOPE och Internationella havsforskningsrådet, ICES. Här kan du läsa mer om konferensen, om veckans program och följa flera av seminarierna.

Länk till Baltic SCOPES pressmeddelande

Se första dagens föreläsningar live.

Läs mer om Baltic Scope på HaV:s hemsida

Läs mer om havsplanering på HaV:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kontaktpersoner: Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se, Ingela Isaksson, projektansvarig Baltic SCOPE, tfn 010-6986229, mobil 070-3662529, e-post ingela.isaksson@havochvatten.se, Wilhelm Gårdmark, assisterande projektansvarig, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-6986147, mobil 076-5386147, e-post wilhelm.gardmark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Laura Melne.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden