Gå direkt till innehåll
40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Pressmeddelande -

40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor årligen till åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

Pengarna kan sökas av landets länsstyrelser och för 2014 fick HaV in 59 intresseanmälningar.

Av dessa har vi hittills valt ut 17 projekt som får pengar, flera av dessa löper över flera år. Flera av dem är också projekt som stimulerar samarbete över länsgränser, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2014 fördelades 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta avsattes ytterligare 40 miljoner kronor till länsstyrelserna för särskilda åtgärdsprojekt.

- Många av de intresseanmälningar som vi fått in uppfyller flera av de kriterier vi satte upp. Vi har varit tvungna att prioritera hårt för att hålla budgeten och försökt hitta projekt som ger en balans mellan olika typer av inriktningar och olika vattentyper. Vi har även arbetat mot att få en geografisk spridning över länen, säger Thomas johansson, chef för enheten för havsplanering och maritim frågor på HaV.

Målet är att projekten ska förstärka det arbete som redan pågår på länsstyrelserna och ligga i linje med två av HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten” och ”Ingen övergödning”.

-  Vi hoppas också att det kan bidra till ett annat tänkesätt, att se mer till avrinningsområden och samarbeta kring dessa. Ett sådant exempel är ett projekt för bättre balans och mångfald i Helge å som rinner upp i ett antal mindre sjöar i södra Småland, och flyter ut i Hanöbukten på Skånes östkust, säger Thomas Johansson.

-  Likaså har vi prioriterat projekt som haft externa medfinansiärer som EU-fonder och kommuner.

Ytterligare cirka sex miljoner kronor för 2014 ska fördelas de närmaste veckorna.

Här kan du se vilka län och projekt som hittills är utvalada att få del av del av de 40 miljonerna som HaV fördelar till åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer:

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden