Gå direkt till innehåll
Restaurering av strömmande vatten kan handla om att bygga fiskvägar, öppna upp vattendragen för vattenlevande arter och att lägga tillbaka grus, sten och block i vattendrag. Foto: Erik Årnfelt/HaV
Restaurering av strömmande vatten kan handla om att bygga fiskvägar, öppna upp vattendragen för vattenlevande arter och att lägga tillbaka grus, sten och block i vattendrag. Foto: Erik Årnfelt/HaV

Pressmeddelande -

43 nya miljoner till vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu ökat stöd till länsstyrelserna för deras arbete med restaurering av påverkade vatten samt kalkning av försurade vatten.

Sammanlagt tillförs länsstyrelserna ytterligare 26 miljoner kronor för restaurering samt 17 miljoner för kalkning under åren 2021 – 2022.

– Ökat stöd till restaureringar är viktigt eftersom en stor del av Sveriges vattenmiljöer är negativt påverkade av ett långvarigt och intensivt nyttjande, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid HaV.

– Vi har haft en bra dialog med länsstyrelserna. Därefter har vi gjort omprioriteringar i vår budget för att möta restaureringsbehovet.

Minskar försurningens effekter

Kalkningen och kalkeffektuppföljningen kan stärkas för att minska försurningens effekter och bidra till levande vattenmiljöer.

– Ett extra tillskott på 17 miljoner är ett välbehövligt tillskott till länsstyrelsernas kalkningsverksamhet. Det är viktigt för att skydda försurningskänsliga arter som flodpärlmussla, flodkräfta och lax, säger Johan Kling.

Satsningen underlättar också arbetet med att nå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv

– Vi är glada för det stora engagemanget och intresset för vattenvård i Sverige och vi ser att pengarna kommer att göra stor miljönytta i arbetet med att återställa mänskligt påverkade vattenmiljöer.

Kontakt

Mårten Gustafsson, handläggare HaV, tel 010-698 61 92, marten.gustafsson@havochvatten.se

Erik Årnfelt, utredare HaV, tel 010-698 60 46, erik.arnfelt@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden