Gå direkt till innehåll
Foto: Natalie Greppi. Miljöminister Karolina Skog delar ut vattenmiljöpriset Sjöstjärnan till Niclas Åberg,  Sara Ejvegård och Bo Pettersson i projektet 8-fjordar.  Anna Jöborn från Havs- och vattenmyndigheten läste upp juryns motivering.
Foto: Natalie Greppi. Miljöminister Karolina Skog delar ut vattenmiljöpriset Sjöstjärnan till Niclas Åberg, Sara Ejvegård och Bo Pettersson i projektet 8-fjordar. Anna Jöborn från Havs- och vattenmyndigheten läste upp juryns motivering.

Pressmeddelande -

8-fjordar vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är fantastiskt glada och stolta"

Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan blir projektet ”8-fjordar” i Bohuslän.

Niclas Åberg, projektledare, Sara Ejvegård, miljöinformatör och Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsunds kommun, fick i dag ta emot priset från miljöminister Karolina Skog på Havs- och vattenforum i Göteborg.

- Vi är fantastiskt glada och riktigt stolta över det här. Sjöstjärnan är ändå Sveriges finaste vattenmiljöpris och ett tecken på att man nått framgång med det man arbetar med, säger Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordar.

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som delades ut för första gången för fem år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Juryns motivering till valet av 8-fjordar till 2018 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här: ”8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling”

8-fjordar ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Inom 8-fjordar ryms flera projekt, bland annat rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar.

- Det breda samarbetet är nyckeln till våra framgångar. Många aktörer gör det enklare att få in mycket kunskap, många kan hjälpa till i arbetet och det ger också en bredare acceptans för olika insatser, säger Niclas Åberg.

Dåvarande Fiskeriverket (nu Havs- och vattenmyndigheten) införde på uppdrag av regeringen fiskefria områden, det vill säga områden där allt fiske är förbjudet hela året. Ett av de fiskefria områdena placerades inom 8-fjordar. Syftet var bland annat att utvärdera vilka effekter fiskefria områden har på fiskbestånd, ekologi och ekonomi.

Sedan 2010 är det helt förbjudet att fiska torsk, kolja och bleka inom 8-fjordar-området (se karta). Längs stora delar av kuststräckan tillåts endast handredskap eller burar för yrkes- och fritidsfiskare. Effekterna utvärderades under 2016 av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av HaV.

- Vi har väldigt goda erfarenheter av de fiskefria områdena, inte minst den breda acceptans som funnits hos allmänheten. Vi har tack vare beslutet kunnat skydda flera viktiga arter som haft en svag utveckling under manga år. Men vi ser också att återhämtningen tar längre tid än vad vi hade trott, sager Niclas Åberg.

Läs mer om vattenpriset Sjöstjärnan

Läs mer om projektet 8-fjordar

Läs HaV:s rapport om utvärdering av fiskefria områden

Läs mer om ekosystembaserad fiskförvaltning i 8-fjordar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Lena Olsson Kavanagh, presskontakt, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden