Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets vattenpris Sjöstjärnan till Lennart Henrikson: ”Jag är stolt, glad och tacksam!”

2019 års vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan är biologen och vattenentusiasten Lennart Henrikson. Idag tog han emot priset av klimat- och miljöminister Isabella Lövin på Havs- och vattenforum i Göteborg.

- Sjöstjärnan är det i särklass största vattenpriset, jag är tacksam och mycket överraskad, säger en glad Lennart Henrikson.

Lennart har arbetat med en rad olika vattenfrågor under fyra decennier, alltifrån forskning till praktisk tillämpning. Hans meritlista är lång och varierad och han är därför en mycket värdig vinnare av Sjöstjärnan.

Lennart har ägnat mycket tid åt ämnet skog-vatten-skogsbruk. Han har bland annat utvecklat planeringsverktyget Blå Målklassning, där man bland annat bedömer hur känsligt ett vattendrag är för skogsbruk och naturvärden i vatten. Han har också varit med om att skriva boken ”Skogens Vatten” och haft föreläsningar och workshops för forskare och skogsägare. Genom åren har Lennart mött fler än 7 000 markägare och visat hur de kan sköta skogen på ett ekonomiskt sätt utan att skada bäckar, åar och sjöar.

- Vi måste prata med varandra, även med de som inte tycker som vi, för att få saker att hända. Därför ägnar jag mycket tid till att träffa och just föra en dialog med alla aktörer som är inblandade i vattenfrågor – skogsägare, myndigheter, markägare och forskare, säger Lennart Henrikson.

Försurningens effekter och behovet av kalkning är ett annat område som Lennart forskat kring, som bland annat resulterat i boken ”Liming of Acidified Swedish Waters”. Även livet i vattnet fascinerar honom, i synnerhet flodpärlmusslan. Han har undersökt dess utbredning i Sverige och medverkat i att ta fram en europeisk standard för undersökning av flodpärlmusslan.

Lennart är mycket engagerad i natur och människor även på fritiden, inte minst i Hyssna Hembygdsförening. Där bevakar han bygdens naturvårdsintressen och leder populära naturvandringar.

-Jag gillar att inspirera andra och att dela med mig av mina kunskaper. Att vinna Sjöstjärnan är ett kvitto på att jag gör rätt saker och det stimulerar mig till att fortsätta utvecklas, säger Lennart Henrikson.

Juryns motivering till valet av Lennart Henriksson till 2019 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här:

”Lennart Henriksson har arbetat med vattenfrågor under fyra decennier, alltifrån forskning till praktisk tillämpning. Han har bland annat studerat försurningens effekter och behovet av kalkning av sjöar och vattendrag. Flodpärlmuss­lan har fascinerat Lennart och han har bland annat undersökt dess utbredning i Sverige. Lennart har även ägnat sig åt skog och vatten och sammanställt fakta, utvecklat planeringsverktyget Blå Målklassning och föreläst. Lennart är en av få ekologer som målmedvetet arbetar med att utveckla dialogen med markägare och skogsbrukare. Han är en brobyggare mellan forskningen och den så kallade vanliga människan.”

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för lokalt engagerat vattenvårdsarbete som delades ut för första gången för fem år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Läs mer om vattenpriset Sjöstjärnan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Mats Svensson, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 63 74, mobil 072-717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, tfn 010-698 62 44, mobil 070-089 85 06, e-post isabella.engblom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: xxx /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden