Gå direkt till innehåll
Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Pressmeddelande -

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känsligaste områdena. Framför allt gäller det områden med mycket sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge. Det framgick på ett utvärderingsmöte som under två dagar samlat 90 experter i Göteborg, i Havs- och vattenmyndighetens regi.

Den 15 september 2011 drabbades Tjörn av ett kraftigt oljeutsläpp. Följderna för miljön är ännu inte utredda, men tack vare tidpunkten väntas de bli betydligt lindrigare än vad som hade kunnat vara fallet.

- Konsekvenserna för miljön tror jag inte blir så stora som befarat tack vare att det var rätt årstid, vilket gör att man har haft hela hösten och vintern på sig att sanera. Skulle det inträffat under våren hade det drabbat nytt och uppvaknat växt- och djurliv mycket hårdare, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Den 19-20 januari samlades närmare 90 experter från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer i Göteborg för att utvärdera miljökonsekvenserna för Tjörn. En lärdom från mötet är att kustkommuner måste ha aktuell oljeberedskapsplan för utsläpp av den här digniteten.

- Stora oljeutsläpp är så pass ovanliga och det är svårt för många kommuner att ha full beredskap och kompetens på området. Men när det väl inträffar är det viktigt att det finns handlingsplaner, som måste vara aktuella. På kort tid måste man kunna peka ut känsliga områden för miljön. Framför allt gäller det områden med omfattande sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge, säger Thomas Johansson.

Snabb kommunikation nödvändig
Vid oljeolyckor är flera myndigheter inblandade – Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller i saneringen tillsammans med berörd kommun och dess räddningstjänst. Havs- och vattenmyndighetens oljejour bidrar med kunskap och erfarenhet för en effektiv räddnings- och saneringsinsats för att skydda miljön.

Tjörnerfarenheten visar att kommunikationen mellan svenska myndigheter och kommuner fungerade bra, men det finns alltid saker som går att förbättra.

- Behovet av tidig förvarning och snabb, välfungerande kommunikation är omfattande vid sådana här händelser. En sak som är tydlig är att det är bättre att larma stort från början, säger utredaren Jessica Hjerpe-Olausson.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn: 072-213 90 06
Jessica Hjerpe-Olausson, utredare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn: 073-057 33 17

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden