Gå direkt till innehåll
Anställda på Mimer riskerar att varslas

Pressmeddelande -

Anställda på Mimer riskerar att varslas

Fyra personer riskerar att bli varslade om uppsägning från Havs- och vattenmyndigheten. Anledningen är bristen på uppdrag inom datainsamling gällande fisk utmed kusterna.

Fartyget Mimer, som besättningen tillhör, har inga bokade uppdrag under det kommande året.

Fartyget Mimer köptes och rustades upp av Fiskeriverket för fyra år sedan. I och med att Fiskeriverket lades ner och Havs- och vattenmyndigheten startade sommaren 2011, förändrades också uppdragen för den nya myndigheten.

Mimer används för att samla in data gällande kustnära fiskbestånd. Dessa uppdrag har blivit färre och ligger i dag främst på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Detta har resulterat i att fartyget Mimer inte har några bokade uppdrag för det kommande året.  Som en konsekvens riskerar nu besättningen på fyra personer att varslas om uppsägning.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att samordna och beställa miljöövervakning och datainsamling till havs och i kustnära områden. Myndigheten genomför inte själv några undersökningar utan dessa beställs genom avtal med samarbetspartners.

Samtidigt som Mimer, fartyget för kustnära uppdrag, inte längre behövs så saknar Havs- och vattenmyndighetens samarbetspartners ett fartyg som kan utföra miljöövervakning ute på öppet hav. Tidigare var denna verksamhet förlagd till fartyget Argos, som Fiskeriverket stängde vintern 2011 sedan det konstaterats att det fanns fri asbest ombord.

-Fartyget Mimer är tyvärr inte utrustat för de behov som finns  inom vårt ansvarsområde idag. Hon saknar möjlighet att genomföra de längre expeditioner ute till havs som ingår i det internationella datainsamlingsprogrammet för fisk och Mimer kan inte heller hysa laboratorie- och provtagningsutrustning som havsmiljöövervakningen kräver, säger avdelningschef Anna Jöborn, vid Havs- och vattenmyndigheten.

Besättningen på Mimer informerades idag. Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att påbörjas så snart som möjligt.

Havs- och vattenmyndigheten ser nu över möjligheten att sälja Mimer.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Anna Jöborn, chef, kunskapsavdelningen, tfn  010-698 60 06, mobil 072-208 31 92, E-post: anna.joborn@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden