Gå direkt till innehåll
Majoriteten av alla svenska EU-bad har utmärkt kvalitet, vilket är den bästa klassificeringen. Foto: Maja Kristin Nylander
Majoriteten av alla svenska EU-bad har utmärkt kvalitet, vilket är den bästa klassificeringen. Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Antalet EU-bad fortsätter att öka

En rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 445 inför förra året till 457 inför årets badsäsong.

– Det är en glädjande utveckling. Genom att följa kraven som gäller för EU-bad kan kommunerna kvalitetsstämpla sina större badplatser och arbeta för förbättringar, säger Ema Glad, utredare vid HaV.

Majoriteten har utmärkt kvalitet

Ett EU-bad har fler än 200 badande per dag. Då kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas. Vattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.

Ema Glad berättar att majoriteten av alla svenska EU-bad har utmärkt kvalitet, vilket är den bästa klassificeringen.

– Detta gäller 356 EU-bad, vilket motsvarar 78 procent.

De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2022 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 407 av Sveriges 457 EU-bad, vilket motsvarar 89 procent.

Hemester kan bidra till sämre vatten

15 EU-bad har fått klassificeringen dåligt. Där har kommunerna hittat förhöjda halter av bakterier som finns i tarmarna hos människor och varmblodiga djur. Det finns ingen enkel förklaring, konstaterar Ema Glad. De senaste åren har många semestrat hemma på grund av Covid19. Det kan innebära både fler badgäster som kan förorena, men även högre bruk av båttoaletter, som ibland kan ha tömts i vattnet.

– Kraftiga regn kan överbelasta de kommunala avloppsledningarna. Det gör att orenat vatten kan nå baden. En annan tänkbar orsak kan också vara att allt fler skaffat hund på senare år. Det ökar risken att hundbajs hamnar i vattnet.

Webbplats visar vattenkvaliteten

På webbplatsen Badplatsen kan man hitta vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information om en specifik badplats. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för informationen. Webbplatsen hade 561 804 sidvisningar under juli 2021 – det största antalet visningar någonsin.

Rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2022”: https://www.havochvatten.se/da...

Mer om badplatser och badvatten: https://www.havochvatten.se/ba...

För mer information, kontakta:

Ema Glad, utredare HaV, tel 010-698 62 65, ema.glad@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden