Gå direkt till innehåll
”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

Pressmeddelande -

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

-På nästa års båtmässa hoppas jag att besökarna kan möta ett miljömässigt hållbart båtliv. Jag kommer ta initiativ till en diskussion med mässledningen om ett miljötorg där utställare med miljövänliga produkter kan visa upp sina varor, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten. För oss som var på båtmässan första gången, var det slående hur få miljöanpassade produkter mässan kunde visa upp. Jag har en stark känsla av att många båtmänniskor vill värna om levande hav och sjöar. Därför tror jag att ett miljötorg kommer bli efterfrågat.

Havs- och vattenmyndigheten har just avslutat sitt första deltagande i båtmässan i Göteborg. Myndigheten fokuserade på två uppdrag, nedskräpning av hav och vatten samt miljövänligt fritidsbåtsliv i allmänhet med särskild information kring vikten av att undvika att miljögifter sprids genom bottenmålning, tvättning mm.

- Intresset för vår information har varit bra, särskilt nedskräpning som syns och är påtaglig för alla som vistas nära vatten, säger Thomas Johansson. Men för branschen och mässan själv är jag övertygad om att det måste till en tydligare miljöprofil. Man kan jämföra med vad som utvecklats inom bilbranschen, där finns alltid miljöfrågorna med som ett viktigt och angeläget inslag.

Havs- och vattenmyndigheten kommer också delta i mässan ”Allt för sjön” i Stockholm den 2-11 mars.

För mer information enhetschef Thomas Johansson 0722 139006

eller kommunikationschef Maud Larsen 0708-655 210

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden