Gå direkt till innehåll
Pigghaj (Squalus acanthias) förekommer i hela Nordostatlanten. I svenska vatten förekommer arten utefter västkusten ned till Öresund. Illustration: Wilhelm von Wright
Pigghaj (Squalus acanthias) förekommer i hela Nordostatlanten. I svenska vatten förekommer arten utefter västkusten ned till Öresund. Illustration: Wilhelm von Wright

Pressmeddelande -

Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt

Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011. Den gemensamma EU-förvaltningen har nu resulterat i återhämtning av beståndet och ökad kunskap om pigghajens beståndsstatus och geografiska utbredning har därför också lett till ändrade regler för yrkesfisket.

Bestånden av pigghaj var hotade och därför infördes ett nationellt förbud för fritidsfiske 2011. Yrkesfiske efter pigghaj har varit förbjudet inom hela EU sedan samma år. Internationella havsforskningsrådet (ICES), ansvarigt för den biologiska rådgivningen inom EU, har uppdaterat den biologiska rådgivningen och bedömer nu att beståndet har återhämtat sig så mycket att EU tilldelat det svenska yrkesfisket en kvot på 790 ton i Skagerrak och Kattegatt från 1 januari 2023.

En haj per fiskare och dygn

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att från och med 13 juni 2023 även tillåta ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj då det inte bedöms hota beståndet.

– Det är mycket glädjande att fredningen har bidragit till att beståndet nu är i så gott skick att fisket kan öppnas igen, säger Martin Rydgren, utredare på HaV.

Skydda könsmogna honor

Det är första året som EU tillåter yrkesfiske efter pigghaj sen den fredades. Det är också första året som EU-rådgivningen gjorts enligt den nya modellen. Därför är det viktigt att noga följa upp så att fisket inte innebär att den positiva beståndsutvecklingen riskerar att avstanna. Pigghajen är en långsamväxande art som blir könsmogen sent. Därför är det viktigt att fisketrycket inte blir för högt. Av försiktighetsskäl tillåts endast ett begränsat fiske. Fritidsfiskare får behålla en pigghaj under 100 cm per fiskare och dygn.

– Regeln om att hajar över 100 cm måste återutsättas är för att skydda de könsmogna honorna. Det är viktigt att de hanteras varsamt och att de omedelbart släpps ut i vattnet igen, säger Martin Rydgren

Kontakt: Martin Rydgren, utredare HaV, tel 010-698 62 50, martin.rydgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden