Gå direkt till innehåll
Belöning för amerikanska humrar

Pressmeddelande -

Belöning för amerikanska humrar

Havsfiskelaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Havs- och vattenmyndigheten går nu ut i en kampanj för att försöka stoppa den amerikanska hummern.

- Vi betalar 500 kronor styck i belöning för humrar som laboratoriet får tillgång till och som misstänks vara amerikanska eller sjuka, säger Mats Ulmestrand på Havsfiskelaboratoriet.

Alla hummerfiskare uppmanas att via mobiltelefon rapportera in fångst av amerikansk hummer och sjuk hummer.

Amerikansk hummer bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. I Sverige är det förbjudet att sumpa den, det vill säga förvara levande amerikansk hummer i kassar eller lådor i vattnet i väntan på försäljning. 

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, fick 2010 in en amerikansk hummer som fiskats upp i Gullmarsfjorden, under 2011 lämnades inga humrar in och under 2008 fick de in fyra stycken.

- Vi behöver hjälp från hummerfiskare för att få en bättre bild av läget, att veta var amerikanska humrar påträffas och hur deras hälsa är, säger Mats Ulmestrand.

- Att bekämpa invasiva främmande arter som fått fäste är ofta mycket svårt och dyrt, i vattenmiljöer kan det vara näst intill omöjligt.

Den amerikanska hummern kan vara bärare av flera smittsamma sjukdomar och parasiter som ännu inte finns i svenska vatten. Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av flera dödliga sjukdomsutbrott. Bakteriesjukdomen gaffkemia kan vara ett stort problem i tankar där hummer förvaras innan export. I havet förekommer sjukdomen Shell disease som orsakar stora skador på skalet. Amerikansk hummer har också parasiter som kan äta upp hummerns ägg. Sådana parasiter sprids även till krabbor.

- Problemet liknar det vi idag har med den introducerade signalkräftan som är mindre känslig mot kräftpest och som sprider smittan till vatten där den inhemska flodkräftan finns. Flodkräftan blir då totalt utslagen, säger Erland Lettevall, expert på främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

- Den amerikanska hummern och den europeiska förväntas också konkurrera om både föda och utrymme.

Ett annat problem är risken för hybridisering, det vill säga att amerikansk och inhemsk hummer korsas med varandra. I Norge (Skagerrak) upptäcktes hösten 2009 en amerikansk hummerhona som visade sig ha befruktats av en europeisk hummerhane. Forskarna vid Havforskningsinstituttet i Norge väntar nu på att hybridynglen ska bli könsmogna för att kunna se om de är fertila.

Den amerikanska hummern kan spridas till svenska vatten genom direkt utsättning eller genom rymning från olagliga sumpningsanläggningar. Det är bara de levande humrarna som är ett problem för den biologiska mångfalden.

- En etablering av amerikansk hummer riskerar att leda till socioekonomiska negativa effekter för fiske och konsumtion, inte bara av svensk utan även europeisk hummer. Däremot ser vi inte att det skulle ha någon påverkan på människans hälsa, säger Erland Lettevall.

Europeisk hummer är i allmänhet svart med blå skiftningar och har vita prickar. Amerikansk hummer är grönbrun med rödaktiga nyanser och har generellt gulaktiga prickar. Det finns dock stora individuella variationer i utseendet och för att helt säkert kunna skilja arterna åt måste man göra DNA-analyser.

De senaste fem åren har det hittats flera amerikanska humrar längs svenska västkusten. Hösten 2008 hittades till exempel tre djur i vattnen nära Smögen, några av klorna var bundna med gummiband, vilket tyder på att de smitit från en sump.

- Det är dock liten chans att vi hittills har fått in alla amerikanska rymlingar.  Vi vet ännu inte säkert om arten har etablerat sig här, säger Mats Ulmestrand, forskare på Havfiskelaboratoriet.

Amerikansk hummer kan förekomma på samma djup som europeisk hummer, det vill säga ner till cirka 50 meter men den kan även gå ner till över 200 meter.

- Om amerikansk hummer går ner på djupare vatten undgår den ett fiskas med tinor och får därmed ett skyddat område där en population kan växa till. Det är därför viktigt att agera snabbt, säger Mats Ulmestrand.

Miljödepartemenet bereder nu ett nytt lagförslag för att stoppa oreglerad import och försäljning av levande amerikansk hummer.

Här kan du läsa mer om kampanjen för att stoppa amerikansk hummer

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med främmande, invasiva arter.

Här kan du läsa mer om Havsfiskelaboratoriet

Här kan du läsa miljödepartementets förslag om importstopp

Här kan du läsa mer om främmande, invasiva arter

För mer information kontakta:

Vidar Öresland, Havsfiskelaboratoriet/SLU, tfn 010-4784053, vidar.oresland@slu.se

Mats Ulmestrand, Havsfiskelaboratoriet/SLU, tfn 010-4784048, mats.ulmestrand@slu.se

Erland Lettevall, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 62 19, e-post erland.lettevall@havochvatten.se

Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 65 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men ange alltid källan.

Kontakter

Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden