Gå direkt till innehåll
Björn Risinger : 2014 viktigt år för havs- och vattenmiljön

Pressmeddelande -

Björn Risinger : 2014 viktigt år för havs- och vattenmiljön

Imorgon, tisdag den 20 maj, öppnar Havs- och vattenforum i Göteborg upp sin portar för andra året. Konferensen vänder sig till alla som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag.

Här förklarar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger nyttan av forumet.

Varför behövs ett Havs- och vattenforum?

- Det ger oss en möjlighet att lyfta diskussionen om det samlade arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag. Just i år är det särskilt viktigt. Vi ser att oron för miljöförstöring och försämrad havsmiljö ligger i topp i SOM-institutets mätning och i juni kommer Miljömålsberedningens betänkande om en hållbar och sammanhållen vattenpolitik. 2014 blir starten på en spännande diskussion om hur vi vill ta hand om våra vatten.

Det finns fler möten om havs- och vattenfrågor, vad skiljer HaV-mötet från dessa?

- Det är bara på Havs- och vattenforum som hela bredden i vattenarbetet kommer till uttryck. Vi ser till att det såväl handlar om sött som salt och har både fokus på ekosystem och vatten som samhällsresurs. Och vi bjuder in alla samhällsektorer som har glädje eller nytta av våra vatten.

Vad hoppas du ska bli resultatet av de här två dagarna?

-  Jag säger som förra året: Inga dokument kommer att signeras, inga föreskrifter kommer att författas och inga formella avtal kommer att ingås. Men det blir massor av intressanta möten, spännande dialoger och kloka  kunskapsutbyten. Framförallt blir det roligt.

Vilka tre frågor är mest akuta när det gäller havs- och vattenmiljön i Sverige?

- På HaV sätter har vi ett särskilt fokus på tre områden: Övergödningen av Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet och fiskereglering i skyddade områden

Vad krävs för att vi ska kunna lösa de problemen?

- Det krävs flera och samverkande åtgärder. Alla samhällssektorer och alla länder och behöver bidra för att minska övergödningen av Östersjön. Utsläppen från avloppsreningsverk och jordbruk behöver minska ytterligare. Vi behöver se till att åtgärda alla undermåliga enskilda avlopp som står för en stor andel av utsläppen. Insikten växer om att vi måste minska antalet vandringshinder i våra vattendrag för att ekosystemet ska fungera. Vi behöver ett nytt förvaltningssystem för vattenkraften, så att reella åtgärder för ekologisk anpassning verkligen genomförs och vi samtidigt kan nyttja vattenkraften som en viktig del i energisystemet. På HaV jobbar vi för fullt med att i samverkan med näringen omsätta den nya gemensamma fiskeripolitiken, så att fisket blir mer selektivt och mer miljövänligt. Tillsammans med länsstyrelserna jobbar vi också med att ta fram det underlag som behövs för att systematiskt ordna reglering av fisket i alla skyddade områden i våra havsområden.

Vad ser du själv mest fram emot?

- Att få hälsa alla deltagare på Havs- och vattenforum välkomna till Eriksberg i morgon. I år har vi 430 anmälda, det är 70 fler än i fjol och vi är väldigt glada över det stora intresset.

Vad vill du absolut inte missa på årets HaV-forum?

- Programpunkten ”Ett skepp kommer lastat” där journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson kommer att leda en debatt om naturresurser och ansvar med bland andra Anna Jivén, tf miljöchef vid Göteborgs hamn, Stefan Nyström, generalsekreterare för Sportfiskarna, Peter Olsson, yrkesfiskare och Carl Piper, jord- och skogsägare i Skåne. Högt på min lista står också utfrågningen av miljöminister Lena Ek (C) och ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Matilda Ernkrans (S) med rubriken ”Inte vatten värt?” Även den leds av Britt-Marie Mattsson.

Blir det ett HaV-forum även nästa år?

Absolut. Skriv upp i din kalender att vi ses på Eriksberg för Havs- och vattenforum 26-27 maj 2015!

BJÖRN RISINGER PLOCKAR TRE ”RUSSIN UR KAKAN” BLAND FÖRELÄSNINGARNA:

  • Remibar – projekt för fria vandringsvägar i vattendrag (Remediation of migratory barriers in stream crossings) Målet är bland annat att åtgärda 304 vandringshinder; 260 vägtrummor och 31 dammar.
  • Havet – en lyxfälla eller kassako. Skillnaderna mellan en frisk och sjuk Östersjö är ett regional mervärde på flera hundra miljarder kronor, studie av  WWF  och Boston Consulting Group.
  • Nordiskt fiskerisamarbete för ett bättre klimat. Internationellt samarbete behövs för att minska utsläpp av koldioxid från yrkesfisket, en  forskarstudie från Nordiska Rådet.
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se
Pia Ahnlund, projektledare Havs- och vattenforum 2014, Tel: 010-698 62 73, Mobil: 070-605 04 57, E-post: pia.ahnlund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden