Gå direkt till innehåll
Björn Risinger om HaV:s konferens:  "Viktigt arbeta tillsammans i vattenfrågor"

Pressmeddelande -

Björn Risinger om HaV:s konferens: "Viktigt arbeta tillsammans i vattenfrågor"

På tisdag 16 april, startar Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg.

Under två dagar samlas Sveriges ledande experter på vatten- och havsmiljö.

Ekosystemen i våra sjöar, vattendrag och hav hänger ihop. Och nästan allt vi människor gör är beroende av vatten och påverkar våra vattenmiljöer. Om vi ska lyckas få levande hav, sjöar och vattendrag måste vi arbeta tillsammans, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner. Havs- och vattenmyndigheten tog över flera av Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden och den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

Havs- och vattenforum 2013 är den första stora konferens som HaV arrangerar i egen regi. Den lockar nästan 400 personer och pågår 16-17 april i Göteborg.

-  Vår konferens sätter in de enskilda frågorna i ett större sammanhang. Saknar du expertkunskaper i en viss fråga, så får du troligen svaren här, men det främsta syftet med konferensen är att sätta sammanhangen. Och det kan vi bara göra gemensamt. Det är först då problemen och möjligheterna blir gripbara, säger Björn Risinger som inledningstalar på tisdagen

Under tisdagen kommer han också att presentera HaV:s förslag till vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden. Exempel på marina skyddade områden där fiskeregleringar är aktuellt är till exempel Kosterhavets nationalpark, Örefjärden-Snöanskärgården och Natura 2000-områdena Bratten och Fladen-Lilla Middelgrund.

Programmet under Havs- och vattenforum 2013 innehåller en mängd olika seminarier, korta presentationer och djupdykningar om HaV:s tre fokusområden; övergödning, hållbart fiske och biologisk mångfald i rinnande vatten. Här är några av de frågeställningar som tas upp:

  • Skarpsill eller torsk i Östersjön?
  • Satellitbilder istället för vattenprover för att mäta vattenkvalitet?
  • Vattenkraft och biologisk mångfald - går det att förena?
  • Försurade sjöar och vattendrag – något vi måste leva med?
  • Är utkastförbud bra eller dåligt?
  • Havsöringen till havs - vad vet vi och hur kan vi förvalta den?
  • Vem tar ansvar för övergödningen?

Det blir också diskussion om mål, makt och medel i vattenriket Sverige och vattnets roll i en globaliserad värld. Konferensen inleds tisdag 16 april med tal av bland andra norska vattenforskaren Anne Lyche Solheim, statssekreterare Anders Flanking vid miljödepartementet och Katarina Vrede från miljömålsberedningen. På onsdag talar bland andra framtidsanalytikern Troed Troedsson och Sveriges havs- och vattenambassadör Lisa Emelia Svensson.

Här kan du läsa programmet för Havs- och vattenforum 2013

Här kan du läsa mer om HaV:s konferens

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden