Gå direkt till innehåll
För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Foto: Natalie Greppi
För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Foto: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

Dags för hummerpremiär: Nya regler ska minska spökfiske

Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

Burar/tinor som förloras kan fortsätta att fånga både skaldjur och fisk år efter år. Det kallas spökfiske och kan skada bestånden av fisk och skaldjur på sikt.

– Vi vet att det, framför allt inom fritidsfisket, tidigare förlorats många burar som fortsätter fiska även efter väldigt lång tid i vattnet. Fisk, hummer och krabbor går in i burarna men kommer inte ut igen. Redskapen agnar så att säga sig själva, säger Martin Karlsson, utredare på HaV.

Från och med i år ska redskap vara utformade så att de inte fortsätter fånga fisk eller skaldjur om de förloras i havet.

Låter fångsten ta sig ut

Burar/tinor ska alltid vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje rums yttervägg. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm tjock, enkel, obehandlad bomullstråd utan kärna.

En bomullstråd av den dimensionen går sönder efter tre till fyra månader i vattnet, det vill säga väl avvägt till hummersäsongens längd. Då öppnas rymningshålet och redskapet fiskar inte längre. I de allra flesta fall använder man gavlarna på kortsidorna som rymningshål och stänger gavlarna med bomullstråd i en snara till stängningskroken.

– Det finns många olika typer av burar och ungefär lika många lösningar på hur man kan modifiera buren för att passa den nya regeln. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns det beskrivet hur man på olika sätt kan lösa detta tekniskt, förklarar Martin Karlsson.

Gäller burfiske längs kusterna med vissa undantag

Att förse burar med bomullstråd som begränsar spökfiske gäller vid allt burfiske längs kusterna med undantag för kommersiellt fiske efter krabbtaska, havskräfta och vid burfiske efter snäckor.

– Dessa fisken behöver regleras på annat sätt eller åtminstone med en lösning som fungerar i fisken som pågår året runt. Vi utvärderar för närvarande detta och ser över vilka lösningar som kan tänkas finnas, men generellt förloras färre antal tinor i det yrkesmässiga fisket, säger Martin Karlsson.

Högst sex hummertinor samtidigt

Premiär för hummerfisket 2023 är den 25 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska till och med 30 november och yrkesfiskare till och med 31 december. Fritidsfiskare får använda högst sex hummertinor samtidigt.

Observera också att det finns fredningsområden där man inte får fiska med hummertinor. På www.svenskafiskeregler.se finns en karta där dessa områden anges.

Läs mer om reglerna för hummerfiske här:

https://www.havochvatten.se/fi...

För mer information, kontakta:

Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010

-6986242, e-post martin.karlsson@havochvatten.se

Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, e-post martin.rydgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden