Gå direkt till innehåll
Elva personer förlorar jobben

Pressmeddelande -

Elva personer förlorar jobben

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att säga upp elva personer på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen har uppstått i samband med att undersökningsfartyget Argos belades med nyttjandeförbud för drygt ett år sedan. Fyra av de 15 ombordanställda erbjuds att arbeta på ett mindre fartyg, undersökningsfartyget Mimer.

Förhandlingen mellan arbetsgivaren Havs- och vattenmyndigheten och arbetstagarorganisationerna avslutades i veckan. De sammanlagt 15 personer som tillhör myndighetens fartygsenhet har fått besked om anställningsläget. Av de 15 kommer fyra personer få fortsatt anställning vid myndigheten.

- De är ett tufft besked att ge, men samtidigt är det bra för alla berörda att veta vad som gäller. Många har gått i ovisshet alltför länge. Trygghetsstiftelsen erbjuder stöd till dem som så önskar, säger Anna Jöborn, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten. 

För ungefär ett år sedan beslutade Fiskeriverket, den tidigare arbetsgivaren, tillsammans med Transportstyrelsen om nyttjandeförbud för Argos. Mätningar ombord visade att det fanns fri asbest på fartyget. 45 av de cirka 75 personer som arbetat ombord under de senaste åren, har genomgått lungundersökningar. Företagshälsovården konstaterar att två av dessa uppvisar förändringar på lungorna, förändringar där företagshälsovården inte kan utesluta att asbest har varit en bidragande orsak. Alla som arbetat ombord på Argos erbjuds att genomgå undersökning av lungorna. Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att skrota Argos.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktpersoner: Anna Jöborn, avdelningschef, 072-208 31 92, Maud Larsen, kommunikationschef, 0708-655 210

 

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden