Gå direkt till innehåll
EU-beslut om fiskekvoter för 2015 –  ökat kräftfiske i Skagerrak och Kattegatt

Pressmeddelande -

EU-beslut om fiskekvoter för 2015 – ökat kräftfiske i Skagerrak och Kattegatt

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning.

För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket berör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Kvoterna omfattar fiske av bland annat torsk, kolja, vitling, sill, makrill och blåvitling.

Beslutet för 2015 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 15-16 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november och som grundas på den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt denna ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, MSY, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen, från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, så kallade data-svaga bestånd, hade KOM lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske. En fortsatt inriktning mot ett mer hållbart fiske kommer att ske genom den nya fiskeripolitiken. Dels innebär den ett förbud att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet, med början 1 januari 2015 i Östersjön och även pelagiskt fiske i västerhavet..

Här hittar du nästa års fiskekvoter för Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till ministerrådets pressmeddelande

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 32, Mobil: 070-343 04 14, E-post:karin.linderholm@havochvatten.se, Bengt Kåmark, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 61 34, Mobil: 070-638 63 11, E-post: bengt.kamark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden