Gå direkt till innehåll
EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Pressmeddelande -

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

- Hur stora mängder fisk som kastas överbord är svårt att uppskatta, säger Bengt Kåmark vid Havs- och vattenmyndigheten. EU befarar att det är mycket stora mängder. Anledningen till att yrkesfiskarna slänger fisken överbord är att de saknar tillstånd att ta i land all fisk som fångas. Kvoterna är i många fall inte tillräckliga för att man skall kunna landa all fisk och en del fisk är inte tillräckligt stor för att med dagens regler få landas.

Två stora internationella samarbeten pågår just nu för att råda bot på problemet. Från 1 januari 2013 ska Sverige, Danmark och Norge enligt planerna införa ett utkastförbud i Skagerrak. Sedan tidigare är utkast redan förbjudna för norska fiskare.

- Men även Norge har utkastproblem, så Skagerrakområdet kommer troligen att få ner utkasten i alla länder. Vi har i nuläget listat de fiskarter som tas upp, och nästan alla ska bli förbjudna att slängas tillbaka. Ett fåtal arter som har stor chans att överleva kan dock få kastas ut, säger Bengt Kåmark.

På EU-nivå ligger samtidigt ett förslag om utkastförbud, som ingår i arbetet med den framtida fiskeripolitiken, för den närmaste tioårsperioden. Tanken är att fasa ut utkasten i tre steg. År 2014 ska förbudet omfatta arter som lever i det öppna havet, som sill och makrill. År 2015 ska de viktigaste bottenlevande arterna, som torsk, omfattas och från 2016 ska alla arter ingå.

Expertmöte under dagen
I dag ska experter från Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsdepartementet träffa övriga EU-medlemsstater i Bryssel för att tillsammans med EU-kommissionen diskutera utkastfrågan och den framtida fiskeripolitiken.

- Från svensk sida kommer vi bland annat att ta upp hur vi ska kunna kontrollera att rätt arter slängs tillbaka. Det gäller att få en rättvis bild av hur mycket som slängs över bord, vilka fiskarter som det rör sig om och sedan fastställa nya regler för hur mycket fisk man kan ta i land utan att äventyra fiskebestånden, säger Bengt Kåmark.

Bengt Kåmark finns tillgänglig för kommenterar efter det informella mötet i Bryssel, som beräknas pågå till kl 13.00.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn 070-638 63 11, 010-698 61 34.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden