Gå direkt till innehåll
EU-projektet "Hav möter Land" viktigt forum för Kattegatt och Skagerrak

Pressmeddelande -

EU-projektet "Hav möter Land" viktigt forum för Kattegatt och Skagerrak

I dag hålls slutkonferens i Larvik i Norge för EU-projektet ”Hav möter Land”.

Projektet samlar 26 partners från Sverige, Norge och Danmark, bland andra Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Målet med projektet är att få ett gränsöverskridande samarbete för en hållbar förvaltning av havs- och kustområden i Kattegatt och Skagerrak, säger Lena Tingström, utredare på HaV.

Hav möter Land arbetar bland annat med klimatförändringar, vattenförvaltning, havsplanering, båtliv och miljöövervakning. Projektet startade 2010 och pågår till september 2013.  Projektägare  är länsstyrelsen i Västra Götaland och från Sverige har, förutom HaV, bland annat kommuner i Bohuslän och Halland, Göteborgs universitet, SMHI, Artdatabanken och länsstyrelsen i Halland deltagit i projektet.

– Som nationell myndighet är det viktigt för oss på HaV att vara med på en övergripande och en på en detaljnivå i projektet. Dels för att vi ska kunna ge inspel i arbetet, dels för att vi ska kunna lära oss mer, säger Lena Tingström, som tillsammans med bland andra Eva Rosenhall och Björn Sjöberg från HaV, deltagit i projektet.

I Hav möter Land tas ett helhetsgrepp på många av de svåra frågor som rör havet och dess ekosystemtjänster. Ett viktigt resultat av projektet är en förvaltningsplan för Natura 2000-området Bratten där mycket av fokus har legat på dialog för att reglera fiske i de skyddsvärda miljöerna. Ett projekt kring toatömning av fritidsbåtar, MS Latrina, har väckt stor uppmärksamhet kring frågan om toatömningsförbudet.

-  Frågan om klimatet är en viktig del i projektet och har bland annat visat på framtidsscenarier i olika skalor. Slutkonferensen i Larvik innebär att projektet nu lämnar över stafettpinnen till ansvariga myndigheter, politiker och intressegrupper. Det är viktigt att dra nytta av det goda arbete som gjorts i projektet, säger Lena Tingström.

För HaV:s del kan det till exempel handla om att genomföra de fiskeregleringar som länsstyrelsen föreslår för Natura 2000-området Bratten.  Slutkonferensen i Larvik pågår i två dagar och gästas bland annat av departementssekreterare Jorid Hammersland vid miljödepartementet och statssekretær Henriette Killi Westhrin vid norska Miljøverndepartementet. Några av de ämnen som tas upp på konferensen är ”Integrering av övervakning och kartläggning av habitat i kustzonen”, ”Den dolda skatten i Bratten” och ”Geodata för kust- och havsplanering”.

Här kan du läsa mer om HaV möter Land

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Lena Tingström, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 91, mobil 076-538 60 91, e-post: lena.tingstrom@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden