Gå direkt till innehåll
HaV föreslår nu att ett system med överlåtbara och individuella fiskerättigheter införs i det demersala fisket, alltså fisket efter bottenlevande arter.
HaV föreslår nu att ett system med överlåtbara och individuella fiskerättigheter införs i det demersala fisket, alltså fisket efter bottenlevande arter.

Pressmeddelande -

​Fiske efter bottenlevande arter kan bli lönsammare

Det demersala fisket – efter bottenlevande arter som torsk, sej, rödspätta, havskräfta och räka – kan bli lönsammare. Det är innebörden av ett nytt förslag som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram på uppdrag av regeringen.

I korthet föreslår HaV att ett system med överlåtbara och individuella fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Ett system med fiskerättigheter finns redan i fisket efter arter som sill, skarpsill och makrill. Rätt utformat och infört, bedömer HaV att ett flerårigt system kan bidra till ett enklare och mer lättbegripligt regelverk.

– Det ger ökade möjligheter till ett mer lönsamt och konkurrenskraftigt fiske, säger Qamer Chaudhry, utredare vid HaV.

För att på bästa sätt bidra till ett hållbart nyttjande av haven bör systemet utformas som en del av den ekosystembaserade förvaltningen. Det handlar om ett helhetsperspektiv och att säkerställa en hållbar användning av ekosystemen.

HaVs förslag ska nu sändas till regeringen. Att införa ett flerårigt system kräver riksdagsbeslut och lagändringar.

– Om ett flerårigt system införs, så bör designen av fördelningen ske i nära samråd med fiskets organisationer och övriga intressenter. Det lokala engagemanget är en viktig del i helheten, säger Qamer Chaudhry.

För mer information, kontakta Patrik Persson, enhetschef vid HaV, Tel. 010-698 61 56, patrik.persson@havochvatten.se eller Qamer Chaudhry, utredare vid HaV, Tel 010-698 60 87, qamer.chaudry@havochvatten.se

Ämnen

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden