Gå direkt till innehåll
Fiskeavtal mellan EU och Norge klart

Pressmeddelande -

Fiskeavtal mellan EU och Norge klart

EU och Norge är nu överens om fiskekvoter och regler för fisket i Nordsjön och Skagerrak för 2013.

Därmed får svenska fiskare åter tillträde till norsk zon i Nordsjön.

- Många är lättade att avtalet nu finns på plats, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

Det var tredje gången som EU och Norges representanter satte sig vid förhandlingsbordet, denna gång i Clonakilty på Irland. EU företräddes av EU-kommissionen och Sverige av landsbygdsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten.

Vid senaste mötet, i början av december, kunde parterna inte enas om fisket i Nordsjön och Skagerrak. Därmed stängdes norska zonen för EU-ländernas fiskare, ett hårt slag för många. Senast det hände var 2009.

-  Många länder bedriver av tradition en betydande del av sitt fiske efter exempelvis torsk, kolja, och gråsej i norsk zon. De har tvingats styra om sitt fiske, eller helt enkelt avvakta, i väntan på avtal, säger Karin Linderholm som deltog vid förhandlingarna i Clonakilty. 

I väntan på ett avtal mellan EU och Norge kunde dock svenska, norska och danska fiskare komma överens om att få tillträde till varandras zoner i Skagerrak från den 1 januari 2013. Men norsk zon i Nordsjön har fram till nu varit stängt även för svenska och danska fiskare.

I väntan på ett avtal mellan EU och Norge har parterna satt preliminära kvoter för hur mycket av de gemensamma bestånden som får fiskas.De slutliga nivåerna som nu fastställts för de flesta kvoter är grundade på förvaltningsplaner och vetenskaplig rådgivning. För till exempel kolja, sej och rödspotta innebär det ökningar av kvoterna med 15 procent.

För torsk i Nordsjön och Skagerrak blir det samma kvot för 2013 som för 2012.I tillägg till detta har ett antal av EU:s medlemsstater, de med störst fångster av torsk i Nordsjön och Skagerrak, kommit överens om att under 2013 införa planer för att minska fiskeridödligheten för torsk.

EU och Norge kommer även att se över sin förvaltningsplan för torsk under året och har formulerat ett antal frågor till Internationella Havforskningsrådet, ICES, för att få vägledning.

Sverige inför från den 1 februari mer selektiva redskap i Skagerrak för att minska fiskeridödlighet och utkast av bland annat torsk.

Här kan du läsa mer om förhandlingarna om makrillfiske

Här kan du läsa mer om förhandlingarna mellan EU och Norge

Här kan du läsa mer om förvaltningsplanen för torsk

Här kan du läsa mer om kvoterna för 2013

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Karin Linderholm, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 62 32, mobil 070-343 04 14, e-post karin.linderholm@havochvatten.se, Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden