Gå direkt till innehåll
Fiskeavtal mellan EU och Norge för 2015  klart

Pressmeddelande -

Fiskeavtal mellan EU och Norge för 2015 klart

EU och Norge är nu överens om fiskekvoter och regler för fiske i Nordsjön och Skagerrak för 2015.

Pressen har varit hård både inom EU och Norge på att nå avtal före årsskiftet. I fjol försenades förhandlingarna kraftigt och det drabbade fiskesektorn i flera EU-länder.

Avtalet innebär bland annat att kvoterna för torsk och räka höjs nästa år.

Det var först i mars i år som EU och Norge kunde enas om fiskemöjligheter och förvaltningsåtgärder för 2014 i Nordsjön och Skagerrak. Normalt försöker parterna komma överens så att de nya reglerna kan gälla från årsskiftet. Förseningen ledde till att fiskare från EU respektive Norge under flera månader inte hade tillgång till varandras fiskezoner.

2015 års kvoter har fastställts i enlighet med etablerade förvaltningsplaner och de är grundade på vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Under förhandlingarna rådde oenighet både mellan EU och Norge och inom EU-delegationen angående vissa kvoter. För torsk i Nordsjön och Skagerrak ville exempelvis Sverige ha en oförändrad kvot medan andra EU-länder ville höja. Förhandlingarna slutade med att det blir en ökning på kvoten med fem procent. En ökning av kvoten för torsk motiverades av att parterna vill nå en balans med övriga kvoter som tas i samma fiske, exempelvis kolja som nästa år får höjd kvot.

Norge hade en stark önskan att öka kvoten för räka. Förhandlingarna slutade med att kvoten för räka i Nordsjön och Skagerrak höjs med femton procent jämfört med 2014.

- Den kvotnivå som nu fastställdes för räka i Nordsjön och Skagerrak och som innebär en ökning förutsätter att alla fångster av räka landas, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Under våren 2015 kommer parterna att samlas i arbetsgrupper för Skagerrak, bland annat gällande en förvaltningsplan för räka och regler för gränsöverskridande fiske. Här ska parterna också diskutera andra förvaltningsåtgärder som ska ligga till grund för fortsatt samarbete och traditionellt fiske i området.

- Det är ett arbete vi ser fram emot, och en naturlig del av det goda samarbete vi har med Danmark och Norge i området inom ramen för Skagerrak-avtalet, säger Karin Linderholm.

I förhandlingarna med Norge företräds EU av EU-kommissionen och Sverige företräds av landsbygdsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du se vilka kvoter som gäller för 2015 i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och i norsk zon

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 32, Mobil: 070-343 04 14, E-post: karin.linderholm@havochvatten.se, Bengt Kåmark, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 61 34, Mobil: 070-638 63 11, E-post: bengt.kamark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden