Gå direkt till innehåll
Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032.

- Vi samlas för att utbyta erfarenheter kring hur länderna arbetar med fiskerikontroll, främst den så kallade landningsskyldigheten som gäller för yrkesfiskare i alla EU-länder, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Landningsskyldigheten är en viktig del i den gemensamma fiskeripolitiken i EU och den införs stegvis fram till 2019. Målet är att minimera utkast av fisk och skaldjur, oönskade fångster och att skynda på utvecklingen av ett mer selektivt fiske. Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas i hamn.. Även i norska vatten är det förbjudet att kasta oönskad fisk överbord.

EU och Norge förhandlar varje år om kvoter (fångstmängder) och annan fiskereglering i Skagerrak och Nordsjön där det finns ett gemensamt yrkesfiske. Sedan några år tas också frågan om fiskerikontroll upp i samarbetet mellan EU och Norge.

- En av frågorna på konferensen här i Göteborg var hur man kan samverka och göra kontrollen effektiv, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Hittills har det hållits två möten för fiskeri-inspektörer i EU och Norge som rör övervakning, kontroll och tillsyn, ett i Bergen 2010 och ett i Skottland 2011. I år var det Sverige, som genom Havs- och vattenmyndigheten, står värd för mötet. Med på mötet var också inspektörer från de så kallade kuststaterna Island, Grönland och Färöarna.

- Det är väldigt bra att kunna samla alla länder som har yrkesfiske i samma område. Ju mer ländernas kontroll och regler kan efterlikna varandra desto bättre både för enskilda yrkesfiskare och för inspektörerna, säger Ingemar Berglund.

Fiskeri-inspektörerna och de tre fartygen samlas i Skandiahamnen i Göteborg i tre dagar, 13-15 juni. Konferensen samlar ett 60-tal deltagare.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Elisabet Thompson, chef, enheten för administrativ kontroll, tfn 010-6986258, mobil 070-5640441, e-post elisabet.thompson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Elisabet Thomson

chef, enheten för administrativ kontroll Telefon: 010-6986258

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden