Gå direkt till innehåll
Fler måste lära av läget i Hanöbukten

Pressmeddelande -

Fler måste lära av läget i Hanöbukten

Situationen för havsmiljön i Hanöbukten är problematisk. Sårskador på fisk, fågeldöd och brunfärgat vatten är några av de punkter som uppmärksammas i den beskrivning av läget som länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Region Skåne nyligen sammanställt.

Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat liknande förändringar i andra havsområden och anser att det är angeläget att initiera ett arbete som leder till att fler länsstyrelser får möjlighet att agera.

- Den studie som länsstyrelsen i Skåne efterfrågar resurser till är av stor vikt, inte bara för Hanöbukten. I vårt arbete med miljöövervakning till havs noterar vi bland annat minskade ejderkullar, ökad fågeldöd i våra kustområden, fisk som flyr kustvattnen och ett i övrigt problematiskt kustfiske. Situationen i Hanöbukten är med sina ackumulerade effekter så komplex att det är svårt att hitta ett tydligt orsakssammanhang. Det vi kan lära oss av den speciella situationen i Hanöbukten måste vi få möjlighet att överföra till andra havsområden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Förändringarna i havsmiljön har en negativ påverkan inte bara på fisket. Turism och annat näringsliv påverkas också. Därför är detta en miljöfråga som inte bara får konsekvenser för våra ekosystem utan även för drabbade regioners näringslivsutveckling.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, 070-840 41 63.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden