Gå direkt till innehåll
Brister i lagen försvårar skydd av havet

Pressmeddelande -

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och full fart med havsplaneringen. Det är exempel på hur Havs-och vattenmyndigheten jobbar för Natura 2000-områden.
- Men det är bra att Greenpeace tar upp den här komplicerade frågan, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, angående att Greenpeace EU-anmäler regeringen för havsmiljöbrott.

- I väntan på att vi får tydligare vägledning från EU-kommissionen har Sverige redan tagit flera egna initiativ, säger Björn Risinger.

Sedan år 2005 har sex havsområden skyddats genom att fiskefria områden bildats. Alla dessa områden berör marina Natura 2000-områden. Storjungfrun och Storgrundet i Södra Bottenhavet är det senaste området där Havs- och vattenmyndigheten för två veckor sedan beslutade införa ett helt fiskefritt område.

Samtidigt med arbetet för att inrätta fiskefria områden har Naturvårdsverket och tidigare Fiskeriverket sammanställt en rapport, Reglering av fiske i skyddade havsområden (rapport 6416). I rapporten, som kom i våras, finns åtta rekommendationer om hur arbetet bör gå vidare. Av dessa berör flertalet det rättsliga läge som försvårar arbetet med att skydda naturvärdena till havs. Detta gäller inte minst utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt dit, förutom svenska, även danska och tyska fiskare har tillträde.

- Den rättsliga problematiken blev tydlig under arbetet med att upprätta de fiskefria områdena. Vi vet att regeringen arbetar med andra länder och på EU-nivå, för att tydliggöra vilken lagstiftning som gäller i dessa frågor, säger Björn Risinger.

Havs- och vattenmyndigheten fick nyligen i uppdrag av regeringen att börja arbetet med Sveriges havsplanering. Det innebär att myndigheten är ansvarig för fysisk planering till havs, där olika intressen fördelas mellan olika intressenter t ex fiske, vindkraft, naturskydd och sjöfart. En lagstiftning på området planeras komma sommaren 2012.

Läs rapporten reglering av fiske i skyddade havsområden

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Björn Risinger, generaldirektör, tfn 070-840 41 63
Maud Larsen, kommunikationschef, tfn 070-865 52 10
Kasper Holgers, pressansvarig, tfn 070-605 04 18

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden