Gå direkt till innehåll
PAME-möte i Malmö.
PAME-möte i Malmö.

Pressmeddelande -

Flera viktiga beslut för Arktis: ”Vi är väldigt nöjda med ländernas åtaganden”

Under PAME-mötet i Malmö sa länderna ja till att gå vidare i ett projekt för att minska nedskräpningen av Arktis havsmiljö.

- Sverige är ett av de länder som för två år sedan tog initiativ att arbeta med marint skräp i Arktis. På mötet fick vi ett starkt stöd att driva projektet vidare och bland annat att ta fram en handlingsplan. Nytt är också att USA, Kanada, Danmark och Finland nu går med i projektet, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Arbetsgruppen Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) leds av HaV och den arbetar med frågor som rör sjöfart, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning och marint områdesskydd. Sverige och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stod värd för mötet i Malmö.

Under fyra dagar, 4-7 februari, samlades 78 representanter från de åtta medlemsländerna Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA, tre grupper som representerar ursprungsbefolkningar (inklusive samerna), samt från sju länder och internationella organisationer som är observatörer (till exempel FN:s miljöprogram UNEP, EU, WWF, OCEANA, Kina, Korea och Japan).

Stort engagemang

- Arktis är fortfarande relativt otillgängligt på grund av det kalla klimatet och det geografiska läget. Men, i takt med att havsisen minskar så frigörs nya områden för fiske, turism, sjöfart, samt olje- och gasutvinning. Detta ställer krav på ökat internationellt samarbete för att bevara den unika Arktiska miljö, säger Jessica Nilsson, som leder den svenska delegationen i PAME.

- Vi är mycket nöjda med de åtaganden som skedde på mötet i Malmö. De arktiska länderna visade att de är beredda att göra stora åtaganden för havsmiljön i Arktis genom att ingå i många av de projekt som presenterades, relaterade till marint skräp, marint områdesskydd och sjöfartsfrågor.

Deltagarna enades bland annat om att starta nya forskningsprojekt för att öka kunskapen om den komplexa marina miljön i Arktis. Sverige och HAV fick stort stöd för att driva en studie om hur marina organismer förflyttar sig i Arktis. Studien blir underlag och en guide till hur nätverk av marina skyddade områden kan designas, genomföras och förvaltas. Studien görs av HaV och forskare från Göteborgs Universitet.

Nytt verktyg för fartygstrafiken

Arbetsgruppen lanserade även ett verktyg för att illustrera fartygstrafiken i Arktis. Detta kan hjälpa till att bedöma risker för olyckor så att till exempel oljeutsläpp undviks.

Cirka 50 procent av Arktis vatten ligger inom kuststaternas nationella vatten: Kanada, Norge, Ryssland, Danmark (Grönland) och USA. Där kan länderna själva inrätta marina skyddade områden, men resten av Arktis vatten ligger utanför nationell jurisdiktion, det så kallade fria havet. I dag finns ännu ingen internationell konvention eller organisation som har rätt att inrätta fullvärdigt områdesskydd som omfattar hela ekosystem inklusive fiskereglering inom hela Arktis marina område.

Fotnot. Sverige, Island, Norge, Ospar och Aleut International Association (AIA)som är en organisation för urfolk i Alaska tog 2017 initiativet att arbeta med marint skräp i Arktis.

Läs mer om PAME-mötet i HaV:s pressmeddelande

Läs mer om Arktiska rådet

Länk till Arktiska rådets hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Jessica Nilsson, utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd, tfn 010-698 62 15, mobil: 0765 386215, e-post: jessica.nilsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: 

Kontakter

Jessica Nilsson

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Telefon: 010-6986215 Mobil: 076-5386215

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden