Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FN:s särskilda sändebud till Göteborg: "Vi måste agera nu för att få friska hav"

FN:s havskonferens i New York i fjol resulterade i över 1 400 frivilliga åtaganden för att rädda haven.

Den 17 maj kommer Peter Thomson från önationen Fiji, FN:s första särskilda sändebud för havsfrågor, till Havs- och vattenforum i Göteborg.

- Om vi vill ha säkra våra arters framtid på den här planeten så måste vi agera nu för att få friska hav och kunna möta klimatförändringar, säger Peter Thomson.

På Havs- och vattenforum i Göteborg kommer Peter Thomson att berätta om globala havsutmaningar och vad som kan göras för att rädda världens hav.

- Peter Thomson är något av en världsstjärna när det gäller kunskap om våra hav, hur de mår och varför det är så viktigt att satsa på haven. Han pekar bland annat på hur man går från globalt till regionalt och lokalt engagemang och vad som krävs för att vi ska nå de mål som satts upp, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Under havskonferensen i New York pekade många deltagare på betydelsen av att följa upp arbetet med frivilliga åtaganden så att alla parter - länder, forskare, näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet - arbetar tillsammans för att nå mål 14 i Agenda 2030 om hållbara hav.

FN:s generalsekreterare António Guterres utsåg därför Peter Thomson till FN:s första särskilda sändebud för havsfrågor. Peter Thomson är diplomat från önationen Fiji och var ordförande för FN:s generalförsamling under åren 2016-2017.

Förutom att han nu reser runt om i världen och följer upp de frivilliga åtaganden så arbetar Peter Thomson med UN Oceans, samordningsorganet för alla FN-enheter som arbetar med havsfrågor. Tillsammans med Sveriges klimatminister Isabella Lövin leder han också nätverket Friends of the Ocean Action med ett 40-tal av världens mest inflytelserika personer inom havsfrågor från näringsliv, politik och forskarsamhället. Initiativet samordnas av World Economic Forum och är tänkt att fungera fram till 2020 då FN planerar nästa stora havskonferens. Nätverket ska mobilisera lösningar, resurser, pengar och motivation, till exempel för att skydda det internationella vatten som utgör två tredjedelar av haven.

- Tack vare den stora framgången med FN:s havskonferens har en global medvetenhet om att mänskligheten behöver förändra sitt förhållande till havet aktiverats. Jämsides med frågan om klimatåtgärder så har nu havsåtgärder blivit ledord för 2000-talets miljöarbete och satsningar på båda områdena krävs för att kunna säkra vår framtid och för allt liv på jorden, säger Peter Thomson.

Peter Thomson deltar under Havs- och vattenforums andra dag, den 17 maj, i en diskussion om Friska hav - om globala, regionala och lokala insatser. Övriga deltagare är Ann-Christine Brusendorff, generalsekreterare i Internationella havsforskningsrådet (ICES) som är en internationell organisation, bestående av mer än 4 000 forskare från drygt 20 medlemsländer. ICES tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven. Likaså deltar Sveriges klimatambassadör, Lars Ronnås och HaV:s generaldirektör Jakob Granit.

Havs- och vattenforum i Göteborg arrangeras för sjätte året i rad av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och hålls på Eriksbergshallen i Göteborg 16-17 maj.

Vi välkomnar journalister att delta men vill att du ackrediterar dig i förväg, senast 14 maj.

Kontakta pressansvarig Lena Olsson Kavanagh, via mejl lena.olsson@havochvatten.se eller tfn 010-698 60 42, 076-538 6042. 

Läs mer om årets Havs- och vattenforum

Länk till preliminärt program

För mer information kontakta:

Presskontakt: Lena Olsson Kavanagh, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 6042, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Frågor om programmet på Havs- och vattenforum: Monica Forsell, kommunikationschef, tfn 010-6986004, mobil 076-5386204, e-post monica.forsell@havochvatten.se, Jeanette Frykner, kommunikatör, tfn 010-698 61 33, mobil 070-6386311, e-post jeanette.frykner@havochvatten.se types.

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: 

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Monica Forsell

kommunikationschef 010-698 60 04

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden