Gå direkt till innehåll
Fredning av torsk i Gullmarsfjorden

Pressmeddelande -

Fredning av torsk i Gullmarsfjorden

Torsken i bohuslänska Gullmarsfjorden är på historiskt låg nivå och situationen blir inte bättre. För att skydda det unika beståndet i fjorden fredar nu Havs- och vattenmyndigheten torsken i Gullmarsfjorden året om.

Tidigare fanns mycket torsk längs bohuskusten. Men under de senaste årtiondena har den lokala torsken – liksom koljan och blekan – minskat kraftigt och på vissa platser helt försvunnit. Ett flertal regler har införts för att vända trenden, men bestånden har fortfarande inte återhämtat sig.

- Situationen är allvarlig och för att torskbeståndet ska växa till krävs att fisket i Gullmarsfjorden minskar ytterligare, säger utredaren Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat att freda torsken i Gullmarsfjorden under hela året, med start den 1 januari 2012. Även kolja och bleka omfattas av fredningen. Samtidigt förbjuds fiske med nät och ryssjor i fjorden. Fiske med handredskap kommer dock fortfarande att vara tillåtet, så länge man inte fångar de fredade arterna. Även burfiske efter skaldjur kommer att vara tillåtet.

- Syftet med fredningen är att skapa förutsättningar för att bygga upp fiskbestånden i den känsliga havsmiljön i Gullmarsfjorden, säger Martin Rydgren.

Förra året infördes liknande bestämmelser i hela vattenområdet runt Orust.

- Genom att lägga till Gullmarsfjorden så skapar vi ett stort sammanhängande område med möjligheter för de lokala bestånden att byggas upp igen. En återhämtning av torskbeståndet i Gullmarsfjorden skulle dessutom kunna innebära förbättrade möjligheter till att nya lokala bestånd kan etablera sig längs Bohuskusten, säger Martin Rydgren.

Läs reglerna i HVMFS 2011:27

Läs remissen

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Martin Rydgren, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 070-356 64 32.
Kasper Holgers, pressansvarig, tfn 070-605 04 18.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden