Gå direkt till innehåll
Fredning av torsk i Gullmarsfjorden

Pressmeddelande -

Fredning av torsk i Gullmarsfjorden

Torsken i bohuslänska Gullmarsfjorden är på historiskt låg nivå och situationen blir inte bättre. För att skydda det unika beståndet i fjorden fredar nu Havs- och vattenmyndigheten torsken i Gullmarsfjorden året om.

Tidigare fanns mycket torsk längs bohuskusten. Men under de senaste årtiondena har den lokala torsken – liksom koljan och blekan – minskat kraftigt och på vissa platser helt försvunnit. Ett flertal regler har införts för att vända trenden, men bestånden har fortfarande inte återhämtat sig.

- Situationen är allvarlig och för att torskbeståndet ska växa till krävs att fisket i Gullmarsfjorden minskar ytterligare, säger utredaren Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat att freda torsken i Gullmarsfjorden under hela året, med start den 1 januari 2012. Även kolja och bleka omfattas av fredningen. Samtidigt förbjuds fiske med nät och ryssjor i fjorden. Fiske med handredskap kommer dock fortfarande att vara tillåtet, så länge man inte fångar de fredade arterna. Även burfiske efter skaldjur kommer att vara tillåtet.

- Syftet med fredningen är att skapa förutsättningar för att bygga upp fiskbestånden i den känsliga havsmiljön i Gullmarsfjorden, säger Martin Rydgren.

Förra året infördes liknande bestämmelser i hela vattenområdet runt Orust.

- Genom att lägga till Gullmarsfjorden så skapar vi ett stort sammanhängande område med möjligheter för de lokala bestånden att byggas upp igen. En återhämtning av torskbeståndet i Gullmarsfjorden skulle dessutom kunna innebära förbättrade möjligheter till att nya lokala bestånd kan etablera sig längs Bohuskusten, säger Martin Rydgren.

Läs reglerna i HVMFS 2011:27

Läs remissen

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Martin Rydgren, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 070-356 64 32.
Kasper Holgers, pressansvarig, tfn 070-605 04 18.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden