Gå direkt till innehåll
Sveriges fritidsfiskare producerade ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor år 2022. Foto: Niklas Sandahl
Sveriges fritidsfiskare producerade ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor år 2022. Foto: Niklas Sandahl

Pressmeddelande -

Fritidsfiskare omsätter miljarder

5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Fritidsfiske är ett av svenskarnas populäraste friluftsintressen. Över en miljon människor fiskar när de är lediga, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV och ansvarig för rapporten. Den bygger på myndighetens årliga fritidsfiskeundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Skapar jobb inom hotell och restaurang

Fritidsfisket skapar jobb, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen, men även inom fiskeredskapshandeln. 2022 uppgick sysselsättningseffekten till cirka 2 800 årsarbeten.

Under 2022 fiskade 1,2 miljoner fritidsfiskare i havet, insjöar eller andra vattendrag i Sverige. Tillsammans stod dessa för 12,1 miljoner fiskedagar. Det innebar att fritidsfiskarna omsatte 5,7 miljarder kronor, vilket blir 4 700 kronor per person eller ungefär 500 kronor per fiskedag. Det medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor. BNP är värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år.

– Den långsiktiga trenden är att omsättningen ökar. Fritidsfiskets betydelse för samhällsekonomin växer alltså, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Viktig resurs att ta hand om

Den största delen omsattes inom detaljhandeln med cirka 3,4 miljarder kronor år 2022. Områdena med störst omsättning är Götaland och Svealand samt Norrland medan havsområdet med störst omsättning är Mellersta Östersjön.

Totalt sett visar rapporten att fritidsfisket i Sverige är betydande.

– Det ställer i sin tur krav på att resursen förvaltas, tas om hand, med ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Vi på HaV jobbar tillsammans med Jordbruksverket med en strategi för framtidens fiske och vattenbruk. Här ger rapporten värdefull information, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Kontakt: gustav.blomqvist@havochvatten.se tel 010-698 62 59

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden