Gå direkt till innehåll
Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det här visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av HaV. Foto: Natalie Greppi
Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det här visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av HaV. Foto: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

Fritidsfisket i Sverige 2021

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det sammanlagda antalet fiskedagar under 2021 var cirka 12,4 miljoner, och av dem utfördes cirka 6,9 miljoner från båt. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Vi gör den här enkäten varje år. 2020 kunde vi se en markant ökning i både antal utövare och fiskedagar, vilket sannolikt berodde på pandemin. Under 2021 ser vi att nivåerna har sjunkit något och är ungefär samma som innan pandemin, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Fritidsfisket är fortsatt en populär fritidsaktivitet som lockar både unga och gamla och både män och kvinnor.

Licens för att sälja havsfångad fisk

Sedan 2011 är det förbjudet inom EU för fritidsfiskare att sälja fångster från havet. Det krävs alltså fiskelicens för att få sälja fisk från havet.

– Denna bestämmelse finns inte för fiske i sjöar och vattendrag, påpekar Martin Karlsson.
Med fritidsfiske menas allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske.

Frågorna i enkäten gäller fritidsfiske i Sverige, främst under 2021. Enkäten sändes ut av SCB under maj 2021 till januari 2022. Havs- och vattenmyndigheten är statistikansvarig myndighet inom fiskets område.

Några fakta från enkäten

  • Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav 1,0 miljoner män och 0,5 miljoner kvinnor. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
  • Antal fiskedagar uppgick 2021 till omkring 12,4 miljoner. cirka 6,9 miljoner av dessa dagar var ifrån antingen en privat båt eller en turbåt.
  • Den vanligaste arten man är ute efter att fånga (så kallad målart), är abborre i både inlandsfiske och kust- och havsfiske. Gädda är en annan vanlig målart i båda vattnen. För inlandsvatten är de fem vanligaste målarterna, i storleksordning, abborre, gädda, öring, gös och röding. Motsvarande lista för kust- och havsfisket är abborre, gädda, makrill, öring och torsk.
  • Den vanligaste fiskemetoden vid fritidsfiske i Sverige är spinnfiske, följt av metfiske och pimpelfiske. Metfisket är den vanligaste sekundära fiskemetoden. Handredskapsfisket står för en klar majoritet av fritidsfisket i Sverige.
  • Cirka 6 500 ton av fångsten från sjöar och vattendrag behölls. Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks abborre, gädda, gös och kräfta. Motsvarande siffra från havet uppskattas till cirka 5 900 ton.
  • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 15,3 miljarder kronor under 2021. Exklusive större inköp/ investeringar uppgår summan till cirka 5,6 miljarder kronor.

Kontakt:

Martin Karlsson, utredare Fiskeregleringsenheten, tel 010- 698 62 42
martin.karlsson@havochvatten.se

Inger Dahlgren, enhetschef Fiskeregleringsenheten, tel 010-698 60 20
inger.dahlgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden