Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Ett 30-tal vattenprojekt, inte bara från Sverige utan hela världen, presenteras på årets Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj.

Det rör sig om allt från ålvandring i Viskan till hur arbetet med att få det lokala och småskaliga fisket i Västafrika att överleva.

- Temat i år är förvaltning av vattenresurser från källa till hav och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

På tisdag samlas stora delar av Vatten-Sverige i Göteborg för Havs- och vattenforum för femte året i rad. I fjol lockade konferensen 450 deltagare och lika många väntas i år. Tre svenska ministrar deltar och dessutom gästas konferensen i år av flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika och Pakistan.

Miljöminister Karolina Skog, MP, tar upp marin pedagogik och att stärka engagemanget för haven. Isabella Lövin, MP, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, berättar om det globala havsmålet och den FN:s havskonferens i New York som Sverige och ö-nationen Fiji står värd för i juni. Landsbygdsminister Sven-­Erik Bucht berättar om hur regeringen arbetar för att främja tillväxt och hållbarhet i de marina näringarna

Som vanligt har HaV:s experter valt ut några aktuella och viktiga vattenfrågor, i år handlar det bland annat om marint skräp, vattenförvaltningens åtgärdsprogram, hållbar vattenkraft, havsplanering, ekosystembaserad fiskförvaltning och hur framtidens yt- och grundvattenövervakning ska se ut.

Under passet ”Speakers´ Corner” kommer ett 30-tal projekt att visas upp. Förutom ålvandring och småskaligt fiske i Västafrika så ryms här presentationer av till exempel svensk konsumtion av sjömat, saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, spökgarnsprojekt, stadsplanering med vatten, världsomsegling för att rädda haven och plastens väg från stad till hav.

- Vi har ett väldigt fullmatat och spännande program. Även om vi i år har ett tydligt globalt perspektiv så är även de nationella och nära vattenfrågorna viktiga. Forumet är en bra grund för att utbyta erfarenheter om förvaltningen av våra lokala, regionala och nationella vattenresurser, säger Jakob Granit.

De internationella vattenexperterna berättar om förvaltningsarbete i sina länder och om hur exempelvis Världsbanken och Internationella Naturvårdsunionen arbetar med vattenfrågor.

Bland de internationella talarna kan nämnas:

  • Stephen F. Lintner som är en oberoende rådgivare till regeringar och utvecklingsorganisationer i frågor som rör miljö och social hållbarhet. Han har bland annat arbetat på Världsbanken och haft ledarroller inom en rad miljöarbeten på global, regional och nationell nivå.
  • Aban Marker Kabraji som arbetar i Bangkok för Internationella unionen för bevarande av naturen, IUCN. Hon har stor erfarenhet att förhandla fram genomförandet av stora globala konventioner, till exempel om biologisk mångfald (CBD), våtmarker (Ramsar) och internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites). Honär också viceordförande i det regionala initiativet ”Mangroves for the Future” i Asien
  • Monde Mayekiso, överdirektör med ansvar för havs- och kustvattenförvaltning längs Sydafrikas 3 000 kilometer långa kuststräcka. Han arbetar också med det sydafrikanska nationella Antarktisprogrammet (Sanap) och forskning i Antarktis och Prince Edward Islands för bättre förståelse av bland annat klimatförändringarnas konsekvenser.

Havs­ och vattenforum hålls som vanligt på Eriksbergshallen i Göteborg, 16-17 maj.

Vi välkomnar journalister att delta men vill att du ackrediterar dig i förväg genom att kontakta pressansvarig Lena Olsson, via mejl lena.olsson@havochvatten.se eller tfn 076-538 6042

Läs mer om årets Havs- och vattenforum

Länk till program

För mer information om Havs- och vattenforum kontakta

Louise Chyssler, projektledare, tfn 010-6986227, mobil 076-5386224, e-postlouise.chyssler@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kristin Lidell

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden