Gå direkt till innehåll
Göteborgs hamn får dispens under tio år att dumpa muddermassor i havet

Pressmeddelande -

Göteborgs hamn får dispens under tio år att dumpa muddermassor i havet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att Göteborgs hamn får dispens för att dumpa muddermassor sydväst om Vinga men med strängare krav på halten av det miljöfarliga ämnet TBT i massorna än vad hamnen hade ansökt om.

Göteborgs hamn är beroende av att muddra, annars slammar hamnen och farlederna igen och det blir för grunt för de stora fartygen. I februari i år ansökte Göteborgs hamn om dispens hos Havs- och vattenmyndigheten från det förbud mot att dumpa muddermassor som annars generellt gäller enligt miljöbalken.

Hamnen har ansökt om tillstånd att inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter muddermassor i havet sydväst om Vinga och i ett område i Hake fjord utanför Göteborg. Havs- och vattenmyndigheten har nu beviljat dispens som gäller i 10 år och för 4 miljoner kubikmeter.

- En dispens på 20 år är vare sig förenligt med avfallsförordningen eller med ett långsiktigt nationellt havsmiljöarbete. Samtidigt har vi förståelse för att bolaget har behov av att kunna planera på lång sikt. Därför ger vi dispens på tio år och i konsekvens med det tillåter vi inte heller den mängd massor som bolaget ansökt om, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.

Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen, som tidigare fanns i bland annat båtbottenfärger. Havs- och vattenmyndigheten har i sin dispens angett vilka halter av en rad ämnen, bland annat av Tributyltenn (TBT), som muddermassorna högst får innehålla.

- I ansökan hade hamnen angett en högsta halt av TBT på 100 mikrogram per kg, men vi skärper kravet och har satt gränsen till 50 mikrogram eftersom högre halter skulle på ett betydande sätt öka påverkan i området, säger Björn Sjöberg.

Dumpningen ska ske så att bottenmiljön kan återställas så snart som möjligt, så att djur och växter kan komma tillbaka. För att påverkan ska blir så liten som möjligt får dumpningen endast ske på vintern, under tiden 1 oktober till 31 mars. 

Här kan du läsa beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden