Gå direkt till innehåll
Gröna golfbanor ger blå tillväxt

Pressmeddelande -

Gröna golfbanor ger blå tillväxt

God havs- och vattenmiljö förknippas ofta med kostnader och problem.

Men miljöarbetet kan också vara lönsamt, både för den enskilde företagaren och samhället.

Nästa vecka sätts ”Blå tillväxt” i fokus i Göteborg.

- Vi visar exempel på företag som kombinerar havsnära näringsliv med arbetet för havsmiljöfrågor, säger Catarina Hedar, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Onsdagen 23 maj, dagen efter Europas Maritima Dagar, EMD, ordnas ett dialogmöte på temat "Innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav" i Göteborg. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten, regeringskansliet och Verket för innovationssystem, VINNOVA. Mötet riktar sig bland annat till hamnar, forskare, regioner, vattenreningsföretag, konsulter och kommuner.

- Tanken med blå tillväxt är att använda havet på ett hållbart sätt och hitta en balans mellan ekosystemen och näringen. Nu vill vi få fokus på frågan även i Sverige, säger Catarina Hedar, utredare vid HaV.

Blå tillväxt är ett begrepp som börjar få allt större genomslag internationellt. Grundidén är att kombinera havsnära näringsliv med arbetet för havsmiljöfrågor. Det kan röra företag inom sjöfarten och den maritima sektorn, eller verksamheter som berörs av övergödning och farliga ämnen i havet. Frågan är hur vi kan förbättra vatten- och havsmiljö och skapa möjligheter till jobb- och välfärd.

- Intresset är väldigt stort för dessa frågor, så stort att vi fått byta till en större lokal. Det är väldigt roligt, vi vill ha möte som är aktivt och bygger på dialog. Deltagarna kommer snabbt att kastas in i frågorna och efteråt ska de ha känslan av att "det här är viktigt och användbart för vår organisation", säger Catarina Hedar. 

Under onsdagen kommer ett antal havsnära  innovationer kommer att presenteras. Dialogen ska ge ett inspel till regeringens arbete med en nationell innovationsstrategi som ska presenteras i höst.

- Vi kommer bland annat att visa exempel på företag som bidrar till mindre övergödning  genom produktion av marin biogas eller genom syresättningar av bottnar vid vindkraftverk. Ett annat är golfbanor som utnyttjas som våtmarker, säger Catarina Hedar.

Mötet om Blå tillväxt äger rum den 23 maj kl 10:00-15:30 i Nya Ullevi.

Läs mer om dialogmötet om Blå tillväxt

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktpersoner: Catarina Hedar, utredare, Enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 67 84, mobil 070-337 92 95, catarina.hedar@havochvatten.se

Thomas Johansson, chef, Enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, thomas.johansson@havochvatten.seÄmnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden