Gå direkt till innehåll
Foto Niclas Törnell
Foto Niclas Törnell

Pressmeddelande -

Grönt ljus för dopp inför badsäsongen

Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Folkhälsomyndigheten rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2019”. De allra flesta EU-baden i Sverige har en utmärkt vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent. Det är en ökning med två procent jämfört med tidigare år. Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen utmärkt kvalitet, från 353 bad i fjol till 375 bad i år.

Kommunerna ansvarar för kontroll och provtagning av EU-baden och rapporterar sedan in det på HaV:s webbplats Badplatsen.

- Webbplatsen Badplatsen hade förra året nästan 350 000 besökare och 2017 var det 90 000. Det varma vädret under 2018 har troligen bidraget till det ökade intresset, tillsammans med förbättringar av Badplatsens information. Badplatsen erbjuder sedan 2018 information om vattentemperaturer och väder, både i realtid samt en prognos, säger Mats Svensson, avdelningschef, havs- och vattenförvaltningen på Havs- och vattenmyndigheten. I år vill vi också rekommendera att man städar upp efter sig på badplatserna så att vi får ännu renare hav och sjöar.

Den officiella badsäsongen i Sverige beror på vilket län badet ligger i, både hur lång den är och när den startar och slutar. Den sträcker sig mellan den 21 juni och den 20 augusti beroende på var i Sverige badet ligger. Badvattnet klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt baserat på prover från de fyra senaste badsäsongerna. När vattnet klassificerats som dåligt beror det på att höga halter av bakterierna E. coli eller enterokocker uppmätts. Bakterierna i sig är normalt inte farliga men de indikerar att det skett en förorening av vattnet och att det då kan finnas andra organismer som man kan bli sjuk av.

- Förhöjda halter bakterier kan innebära att badvattnet förorenats av exempelvis avloppsvatten och kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan orsaka magsjuka om man sväljer vattnet, säger Anette Hansen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kommunen ska avråda från bad hela säsongen om badet klassificerats som dåligt. Vid enstaka prover som bedöms som otjänliga på grund av förhöjda bakteriehalter eller vid algblomning ska kommunen tillfälligt avråda från bad. Avrådan från bad ska göras både via skyltning på badplatsen och på webbplatsen Badplatsen.

Några av de laboratorier som kommunerna anlitat för analys av E. coli och enterokocker bytte under 2017 till känsligare analysmetoder. Förändringen med införande av känsligare metoder innebär att standardavvikelsen blir större och detta har påverkat ett 60-tal av de 436 EU-baden i EU:s klassificering negativt, trots att badvattenkvaliteten är lika bra som tidigare år. HaV har efter avstämning med Folkhälsomyndigheten viktat det medelvärde och den standardavvikelse som ingår i beräkningarna beroende på om provresultaten rapporterats med de högre eller lägre detektionsnivåerna.

Inför badsäsongen 2019 skiljer sig därför den svenska klassificeringen från EU:s klassificering men det är den svenska klassificeringen som gäller för svenska EU-bad. Det är den klassificeringen som ligger till grund för siffrorna som presenteras i föreliggande rapport och på Badplatsen.

Länk till rapporten

På Badplatsen kan du se vilken klassificering din badplats har

Läs mer om EU-bad

För ytterligare information kontakta:

Mats Svensson, avdelningschef havs- och vattenförvaltningen, HaV, tel: 010-698 63 74, e-post: badvatten@havochvatten.se

Anette Hansen, utredare, Folkhälsomyndigheten, tel: 010-205 24 81, e-post: badplatsen@folkhalsomyndigheten.se

Isabella Engblom, presskontakt, HaV, tel, 070-698 64 00, mobil: 0700-89 85 06

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Niclas Törnell/Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden