Gå direkt till innehåll
HaV fokuserar på dricksvatten och kemikalier i Almedalen

Pressmeddelande -

HaV fokuserar på dricksvatten och kemikalier i Almedalen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, deltar även i år på Almedalsveckan i Visby.

Totalt kommer medarbetare att delta vid 18 olika seminarier och debatter.

- I år väljer vi att lyfta frågan om hur kemikalier påverkar vårt dricksvatten och vår hälsa med exempel från erfarenheterna med brandsläckningsmedel, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

HaV bildades i juli 2011 och har deltagit i Almedalsveckan varje år sedan dess. I år finns 14 medarbetare på plats och HaV satsar i år 190 500 kronor, varav största delen går till hyra av lokaler, boende och annonsering.

- Vårt syfte med att delta i Almedalen är att kunna att föra fram väsentliga frågor och att lyssna till vad andra säger när det gäller havs- och vattenmiljö. Det ger också möjligheter för oss att knyta nya kontakter, säger Björn Sjöberg.

HaV:s eget arrangemang med rubriken ”Släcka branden eller törsten” hålls onsdag den 1 juli, klockan 10.00 på Miljöaktuellts arena i Gotlands museum. Utgångspunkten är de fall där fynd av brandsläckningsmedel, så kallade perfluorerade ämnen, PFAS, tvingat kommuner att stänga av dricksvattnet för invånarna. Så skedde exempelvis i Ronneby, Båstad, Halmstad, Uppsala och Botkyrka kommuner. Även representanter för Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Uppsala kommun deltar.

- Hur förhindrar vi föroreningar av kemikalier och vad behövs för att skydda vårt viktigaste livsmedel är några frågor som kommer att diskuteras på vårt seminarium, säger Björn Sjöberg.

HaV:s medarbetare deltar också i flera arrangemang på den så kallade ”Östersjöveckan i Almedalen” i Almedalsbiblioteket. Här samlas organisationer, universitet, myndigheter och internationella institutioner som är engagerade i Östersjöfrågor för att diskutera aktuella frågor om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i regionen. Bland annat frågor som rör säkerhetsläget i Östersjöregionen, kryssningsturismens för- och nackdelar, blå tillväxt och varifrån framtidens dricksvatten ska tas..

På tisdag den 30 juni arrangerar HaV också ett seminarium om FN:s kommande mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals, SDG) som generalförsamlingen ska ta ställning till i september. Två av målen rör den livsviktiga vattenfrågan. Till 2030 ska alla människor ha tillgång till användbart vatten och våra hav ska skyddas och förvaltas så att de är friska och produktiva. Men hur ska det gå till? Är det möjligt? Under seminariet ska representanter för HaV, Världsnaturfonden, WWF, och Stockholm International Water Institute, SIWI, se om det går att göra ett ”mission impossible” möjligt. Seminariet om SDG hålls tisdag den 30 juni på SIDA:s arena ”Sverige i världen”.

Här kan du läsa mer om HaV:s aktiviteter i Almedalen

Så här mycket satsar HaV på Almedalsveckan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:

Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Maud Larsen, kommunikationschef på HaV, tfn 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havochvatten.se, Charlotte Benjaminsson, kommunikatör, tfn 010-698 69 21, mobil 076-538 62 21, e-post charlotte.benjaminsson@havochvatten.se, Lena Olsson, pressansvarig, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden