Gå direkt till innehåll
HaV ger 2,5 miljoner kronor till laxprojekt vid Stornorrfors

Pressmeddelande -

HaV ger 2,5 miljoner kronor till laxprojekt vid Stornorrfors

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 2,5 miljoner kronor till ett projekt för att bättre bedöma hur svensk vildlax mår.

Pengarna går till en anläggning vid vattenkraftverket Stornorrfors i Västerbotten.

- Vi kommer att kunna fånga in och göra bättre skattningar av smoltproduktionen, det vill säga antalet unga laxfiskar som är redo att vandra ut i havet, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Vattenfall vattenkraft AB, Umeå kommun, Ume-Vindelälvens Fiskeråd. Länsstyrelsen i Västerbottens län samt kommunerna kring Vindelälven.

Kravet på att samla in information om produktionen av laxsmolt kommer från EU och ingår i Sveriges nationella program för datainsamling. Genom att se hur många laxungar som varje år är redo att vandra ut i havet går det att beräkna om bestånden ligger på nivåer som är långsiktigt hållbara.

En av de älvar som Sverige valt ut för att mäta laxsmolt i är Vindelälven som är en av Sveriges fyra stora oreglerade fjällälvar. Sedan 2008 görs mätningar här med hjälp av en ryssja där laxsmolt fångas in och märks med små sändare som sedan registreras och läses av när laxen återvänder upp i älven för att leka. Men metoden är inte så säker, vid höga flöden i älven, över 700 kubikmeter per sekund, går det inte att använda ryssjan.

- De höga flödena gör att det är svårt att samla in de data som krävs varje år. Internationella havsforskningsrådet, Ices, kan istället få förlita sig på beräkningar som görs ett till två år senare efter att den märkta smolten åter vandrar upp i älven, säger Bertil Håkansson , chef för enheten för miljöövervakning på HaV.

Vindelälven mynnar i Umeälven där Sveriges största vattenkraftverk, Stornorrfors, finns. I samband med att det byggdes en ny fisktrappa här 2010 så byggdes också en särskild anläggning för att hjälpa nedvandrande fisk att nå havet utan att passera kraftverket. Tanken var då att även bygga en anläggning för att där fånga upp och märka smolt. Men projektet avbröts då det saknades pengar för denna del.

- Vi ger nu pengar för att man ska kunna fortsätta byggandet av smoltanläggningen. Då kan vi få säkrare och jämnare mätningar av hur bestånden av vildlax mår, säger Bertil Håkansson.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Bertil Håkansson, chef, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 14, mobil 072-213 92 59, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden