Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV ger 3,2 miljoner för att rädda ålgräsängar i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 3,2 miljoner kronor till ett projekt för att restaurera ålgräsängar i Östersjön.

- Grunda kustnära havsmiljöer kan liknas vid barnkammare och skafferi för såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera fågelarter. Sjögräsängar är ett av världens mest värdefulla ekosystem, säger Ingemar Andersson.

Bland ålgräsets täta skott finns mat och skydd. Ålgräset tar hand om näringsämnen och motverkar övergödning, det binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten, det skyddar stränder mot erosion, det binder upp kol i havsbotten och fungerar därför som en buffert mot våra koldioxidutsläpp. Ålgräs och andra sorters sjögräs är synnerligen bra på att leverera ekosystemtjänster, det vill säga de nyttor som naturen ger oss människor.

- På global nivå försvinner sjögräsängar i samma takt som korallrev och regnskog. Anledningarna är framförallt övergödning och överfiske, i kombination med fysiska ingrepp i grunda vikar, exempelvis utfyllnader, bryggor och muddringar, säger Ingemar Andersson.

Projektet ”Restaurering av ålgräs i Östersjön” drivs av Länsstyrelsen i Kalmar län i samarbete med Linnéuniversitetet och är tänkt att pågå i totalt fem år. Restaureringen rör mjuka havsbottnar längs med Kalmar och Blekinge läns kust.

Bidraget från HaV avser de första två årens verksamhet med bland annat provplantering och utvärdering. Under de sista tre åren av planeras en mer storskalig restaurering.

- Vi gjorde i höstas en utlysning av pengar för särskilda åtgärdsprojekt riktade mot kustvatten, vikar och skär som var riktad till landets länsstyrelser. Detta är ett av de projekt som valts ut för att få pengar, säger Ingemar Andersson.

Länsstyrelsen i Västra Götaland och HaV har tillsammans med Havsmiljöinstitutet under flera år arbetat med att utveckla underlag och metoder för att restaurera ålgräsekosystem i framför allt Västerhavet.

Tanken med nu beviljat projekt är att tillämpa och utveckla dessa metoder, för att kunna restaurera ålgräsängar även i Östersjön. På västkusten har restaureringar hittills gjorts i mindre skala. Men, när Göteborgs Hamn nu bygger en ny godsterminal i Arendal på Hisingen, måste bolaget återplantera minst lika mycket av det ålgräs som försvinner från Arendalsviken i samband med bygget.

I flera amerikanska stater, exempelvis Kalifornien, Maryland och Virginia, har man under decennier kompenserat för ålgräsförluster.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsen i Kalmars hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Ingemar Andersson, utredare, Enheten för biologisk mångfald, Tel: 010-698 62 46, Mobil: 070-534 04 28, E-post: ingemar.andersson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Nature Picture Library / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden