Gå direkt till innehåll
HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

Pressmeddelande -

HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar nu ut 850 000 kronor till olika projekt för informationsinsatser för ökad fiskevård.

- Vi har prioriterat projekt som berör vatten där allmänheten har rätt att fiska, längs kusterna eller i tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret, säger Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald.

I år har fiskevårds- och miljöorganisationer kunnat söka medel till nationella och regionala informationsinsatser som främjar fiskevården genom bevarande, restaurering och hållbart nyttjande i vatten där alla har rätt att fiska.

-V i fick in nio ansökningar och sex av dessa har nu fått pengar. Det rör sig exempelvis om informationskampanjer, utbildningar, konferenser och annan kunskapsförmedling

- Vi tror att det här är projekt som på sikt bidrar till att öka allmänhetens engagemang och förståelse för fiskevård och biologisk mångfald i våra vatten, säger Per Olsson

Här är de projekt som fått pengar:

  • Sveriges Fiskvattenägarförbund får 120 000 kronor för att ta fram nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän. Det ska vara aktuellt, modernt och geografiskt anpassat både för grund- och fortbildning.
  • Världsnaturfonden, WWF, får 230 000 kronor till ett projekt för att belysa ekonomiska och sociala vinster av en miljöanpassad vattenkraft.
  • Sportfiskarna får 120 000 kronor för ett projekt vars mål är att få fler att engagera sig i arbetet med att stärka havsöringsbestånden längs västkusten. Att sprida kunskap om hur det kan ske och varför.
  • Sportfiskarna får även 200 000 kronor för att ta fram boken Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet.
  • Sportfiskarna får även 130 000 kronor för arbetet med appen Fångstdatabanken. Målet är att öka kunskapen om sportfisket fångster och samla data från detta.
  • Östersjölaxälvar i samverkan får 50 000 kronor för ett projekt som rör hur målen för bestånd av lax och öring kan uppnås i enskilda vattendrag.

Projekten ligger i linje med HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten” och ”Insatser för en levande Östersjö” samt miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt en levande kust och skärgård”.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald, Tel: 010-698 62 90, Mobil: 072-700 52 15, E-post: per.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Håkan Carlstrand

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Per Olsson

Biträdande avdelningschef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 62 90

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden