Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV ger drygt elva miljoner till två Östersjöprojekt: Första fiskvägen i komposit och bättre miljö för abborre

Två fiskprojekt på ostkusten får 4,4 respektive 6,9 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Det ena handlar om att stärka beståndet av abborre, det andra om att analysera åtgärder för att förbättra fiskvandring och testa en ny typ av fiskväg i komposit.

- Det är två spännande och väldigt konkreta miljöprojekt som ligger helt i linje med arbetet för att restaurera och uppnå bättre kustvattenmiljöer, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Pengarna tas från Havs- och vattenmiljöanslaget, en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget och en del av det går till satsningar som löper över flera år.

Abborre-projektet drivs av Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med länsstyrelserna Gävleborgs län och Kalmar län, Sportfiskarna och Hudiksvalls kommun. Det ska pågå i fyra år och HaV ger totalt 4,4 miljoner kronor i bidrag. Totalt beräknas projektet kosta 6,6 miljoner kronor.

Stora områden längs ostkusten är i dag drabbade av övergödning och obalans i näringsväven med förlust av stora rovfiskar som abborre. Målet med projektet är stärka beståndet av abborre genom att bland annat ta bort vandringshinder och restaurera förstörda sjömiljöer i de kustnära vattensystemen.

- Abborre, gädda och gös hör till de vanligaste rovfiskarna i Östersjön och de är viktiga för både yrkes- och fritidsfisket. Starka rovfiskbestånd har också en nyckelroll för vattenmiljön, där det finns stabila bestånd av rovfiskar som abborre och gädda ter sig ekosystemet friskt även om näringstillgången är hög, säger Björn Sjöberg.

Projektet med bland annat en ny fiskväg i komposit drivs av Länsstyrelsen i Norrbotten och är tänkt att pågår i fyra år. Totalt ger HaV 6,9 miljoner kronor och hela projektet väntas kosta 8 760 000 kronor.

- I dag byggs fiskvägar oftast i betong, vilket är ganska dyrt och det kan vara svårt att ändra på konstruktionen i efterhand. Därför är det väldigt spännande att se om den nya tekniken fungerar och hur effektiv den är, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Den nya fiskvägen i komposit byggs vid kvarndammen i Nybyn i Alterälven i Piteå kommun och beräknas stå klar redan i år. Projektet har också i syfte att räkna mängden utvandrande fiskyngel och även den lekfisk som vandrar upp i älven.

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden