Gå direkt till innehåll
HaV ger en miljon kronor  till CSI

Pressmeddelande -

HaV ger en miljon kronor till CSI

Havs- och vattenmyndigheten anslår en miljon kronor till ideella nätverket Clean Shipping Network för att utveckla deras miljöindex för fartyg och rederier.
Bolag som HM, Ericsson och ABB använder sig redan av indexet vid upphandling av transporter vilket fått rederinäringen att minska utsläppen i luft och vatten.

- Det här är ett  projekt som verkligen fungerar, säger  Jessica  Hjerpe Olausson, utredare på HaV.

Pengarna tas från anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” som enligt regeringen ska användas för insatser att förbättra, bevara och skydda Sveriges hav, sjöar och vattendrag.  200 000 kronor är öronmärkta för att utveckla konceptet inom Östersjön.

Hittills har Clean Shipping Index, CSI, bedrivits som ett projekt men medlemmarna i nätverket  bildade nyligen en ideell organisation för att kunna utveckla konceptet internationellt. I nätverket ingår i dag ett 30-tal kända företag som ABB, Astra Zeneca, Lindex, KappAhl, Indiska, Volvo, SKF och Preem. Målet är att nätverket inom tre år ska ha 150 företag som medlemmar.

- Det som är speciellt med det här projektet är att allt bygger på frivillighet. Sjöfarts- och rederinäringen behöver ta ett större miljöansvar. Projek  som CSI visar att det kan gå snabbare med marknadsdrivet arbete än genom lagstiftning och regler, säger Jessica  Hjerpe Olausson.

CSI-projektet startade 2006 och har utvecklats i Västsverige av bland andra länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och näringslivet. Enskilda fartyg och rederier poängsätts utifrån vad de gjort för att bli mer miljövänliga, exempelvis minskade utsläpp, val av bränsle, smörjoljor och bottenfärger. Resultatet läggs in i en databas där företag snabbt får en bild av vilka rederier som bryr sig om miljön.

I dag innehåller databasen uppgifter från över 1 600 fartyg från ett 40-tal rederier, exempelvis danska Maersk som är världens största containerrederi. Målet är att inom tre år ha 5 000 fartyg registrerade i databasen. Dessa data ska vara granskade och godkända av en oberoende tredje part.

Det är kostnadsfritt för rederierna att logga in och redovisa miljödata för sina fartyg.

CSI beskrivs som unikt för att såväl utsläpp till luft och vatten samt att avfall och kemikalier redovisas och bedöms. Världsnaturfonden har också pekat ut CSI som ett av de fyra mest intressanta miljöindexen för internationell sjöfart.

- Hittills har projektet varit mest kopplat till Västkusten men vi hoppas att fler rederier och företag som verkar längs Östersjökusten blir intresserade. I framtiden hoppas vi också få in fler ansökningar om stöd till marknadsdrivna miljöprojekt inom sjöfarts- och rederinäringen, säger Jessica  Hjerpe Olausson.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Jessica Hjerpe Olausson, utredare, Enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 61 39, mobil 0730-57 33 17

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg