Gå direkt till innehåll
Foto : Imago stock/IBL
Foto : Imago stock/IBL

Pressmeddelande -

HaV ger 2,3 miljoner till fiskprojekt i sjön Sommen i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland får totalt 2,3 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att stärka beståndet av öring i Sommen.

Pengarna går till ett projekt för att bygga en ny och bättre fiskväg mellan sjön och Svartån/Lillån i Laxberg vid sjöns utlopp.

Sommen är en insjö belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland, större delen av sjön ligger i Östergötland. I dag finns damm med en fiskväg i form av en bassängtrappa i Laxberg men den fungerar inte bra som vandringsväg för Sommens nedströmslekande öring. Den nya fiskvägen ska ge fria vandringsvägar för fisk och öka reproduktionen hos öring och andra fiskarter. Den förbättrar också fiskvandring av öringsmolt upp till sjön Sommen

- Sommen, Svartån och Lillån är vattendrag som även har andra mycket höga naturvärden såsom flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter. Åtgärden med ny fiskväg kan förbättra den ekologiska statusen i sjön Sommen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Pengarna tas från Havs- och vattenmiljöanslaget, en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget och en del av anslaget går till satsningar som löper över flera år.

Projektet i Sommen ska pågå under åren 2017 till 2020 och beräknas totalt kosta 12,3 miljoner kronor.

RÄTTELSE: I vårt första utskick stod det felaktigt att Länsstyrelsen i Östergötland fått sex miljoner kronor i bidrag från Hav. 2,3 miljoner kronor totalt är den rätta summan.

Här kan du läsa mer om projektet i Sommen

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Imago stock/IBL

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden