Gå direkt till innehåll
HaV ger tre miljoner till rivning av damm och kraftverk i Nianån

Pressmeddelande -

HaV ger tre miljoner till rivning av damm och kraftverk i Nianån

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra djur i Nianån i Gävleborgs län.

Pengarna går till ett projekt som innebär att en damm och ett gammalt kraftverk i Hudiksvalls kommun rivs och att vattenmiljöerna återställs.

- Genom att återställa miljön förbättras förutsättningarna för havsöring, flodnejonöga, sik och andra vandrande arter, säger Erik Törnblom, utredare på HaV.

Nianån är ett av de största vattendragen i Hudiksvalls kommun. Ån rinner till största delen genom skogsterräng och mynnar i havet vid Njutångersfjärden. Vid åns mynning finns Sofieholms kraftstation som stått där sedan 1909.

Genom att riva damm och kraftstation kommer ån nedströms att återfå sitt naturliga flöde. Byggnaden påverkas däremot inte utan den ska bevaras.

- Kraftstationen är i dag det enda som hindrar havsvandrande fisk att ta sig upp i ån och nå möjliga reproduktionsmiljöer. Därför bedömer vi att det här projektet ger väldigt stor effekt på miljön, säger Erik Törnblom, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

- Återställningen påverkar hela vattendraget som är idag viktigt för flodpärlmussla och öring. Genom åtgärderna kommer havsöring, sik och flodnejonöga men även andra vandrande arter att gynnas. Nianån är också ett viktigt friluftslivsområde i Hudiksvalls kommun.

I och med att damm och kraftverk rivs så kommer också ett tre hektar stort naturreservat att bildas.

HaV gjorde i höstas en utlysning av pengar till landets länsstyrelser för särskilda åtgärdsprojekt riktade mot kustvatten, vikar och skär. Projektet ”Damm- och kraftverksutrivning i kustmynnande vattendrag i södra Bottenhavet” som drivs av Länsstyrelsen i Gävleborgs län är ett av de projekt som valts ut för att få pengar. I projektet ingår också att Karlstads universitet ska göra en uppföljning av effekterna av utrivningen.

Totalt beräknas projektet kosta 16,3 miljoner kronor. Förutom Havs- och vattenmyndigheten så bidrar även Naturvårdsverket, Hudiksvalls kommun, EU, Sportfiskarna och Iggesunds sportfiskeklubb med pengar. Projektet väntas stå klart 2018.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten 

Kontaktperson: Erik Törnblom, utredare, enheten för biologisk mångfald, Tel: 010-698 60 92, Mobil: 076-538 60 92, E-post: erik.tornblom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Erik Törnblom

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-698 60 92

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden