Gå direkt till innehåll
HaV ger två miljoner till syresättning av hav

Pressmeddelande -

HaV ger två miljoner till syresättning av hav

Går det att få liv i syrefria bottnar i Östersjön?

Ja, menar en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som vill utveckla en anläggning som både kan syresätta djupvattnet och producera el med hjälp av vindkraft.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu två miljoner kronor till projektet  för att forskarna ska kunna ta fram en studie om vad som krävs för att kunna genomföra idén och vilka effekter det har på miljön.

Hittills har forskargruppen, ledd av professor Anders Stigebrandt vid institutionen för geovetenskap i Göteborg, satsat på småskaliga projekt om av syresättning av djupvattnet. Bland annat i projektet Fjordbox i Byfjorden, vilket har visat sig vara väldigt effektivt. Där har vattenmassorna under tröskeldjupet bytts ut och syrenivåerna i vattnet är högre än de någonsin varit.

Nu vill forskarna gå ett steg längre och testa sina idéer i stor skala i projektet "BOXWIN - vinddriven syresättning + elkraft”. De vill utveckla ett självförsörjande, flytande vindkraftverk som ska testas i Bornholmsbassängen öster om Bornholm. Anläggningen ska vara utrustad med en vattenpump som pumpar syrerikt så kallat vintervatten på 40-50 meters djup ner till botten. Forskarna räknar med att anläggningen ska klara av att pumpa 100 kubikmeter vatten per sekund.

- För att få ekonomi i projektet vill vi kombinera pumpningen med vinddriven elproduktion. Det ger miljöfördelar i form av minskad övergödning av Östersjön och utvinning av förnyelsebar energi, säger Holger Eriksson, civilingenjör och den som leder den tekniska och kommersiella delen av projektet ”BOXWIN”.

Tekniken tänker de hämta från offshoreindustrin och byggandet av oljeborriggar och oljeplattformar för öppet hav. Förebilden är det flytande vindkraftverket Hywind, utanför Norges sydkust. Men först måste forskarna ta fram ett underlag om vilka effekter en sådan anläggning har på vattenmiljön.

- Totalt räknar vi med att det krävs cirka sju miljoner kronor för att genomföra studien. Tack vare att vi nu får pengar från HaV till studien tror vi att det blir lättare att få in resterande pengar, säger Holger Eriksson.

Nordiska investeringsbanken, NIB, och Nordiska miljöfinanseringsbolaget, NEFCO anslår också pengar till studien som förväntas ge ett tekniskt, ekonomiskt, juridiskt och miljörelaterat underlag till beslutsfattarna. Tanken är att den ska kunna ingå i en större åtgärdsplan för Östersjön.

- Jag beräknar att en sådan anläggning kostar cirka 200 miljoner kronor att bygga och att det behövs 100 stycken för att kunna rädda Östersjön. Så det är inte en fråga för ett enskilt land utan något som flera länder måste vara med och betala, säger Holger Eriksson.

Arbetet med studien startar nu i maj och forskarna ska avrapportera sina resultat i februari 2013. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet är prioriterat inom programområdet ”Övergödning” och att det medverkar till att uppnå Sveriges åtaganden i aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action plan. För en månad sedan gav HaV 650 000 kronor till samma forskargrupp för att kunna fortsätta hålla Byfjordens djupvatten syresatt fram till och med nästa år.

Här kan du läsa HaV:s beslut om bidrag till "BOXWIN”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden