Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

Ett spanskt varv ska bygga Sveriges nya fartyg för marin forskning och miljöövervakning. Fartyget beräknas kunna levereras våren 2019.

- Det nya fartyget ger oss bättre och fler möjligheter att upptäcka och förstå de processer som sker i våra hav. Vi är väldigt glada över att bygget nu kommer igång, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Den statligt finansierade miljöövervakningen samordnas av Naturvårdsverket men flera myndigheter, högskolor, forskningsinstitut, föreningar och även enskilda personer bidrar till arbetet. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för miljöövervakningen i hav, kustvatten och sjöar. En viktig del i det arbetet är att göra undersökningar till havs, till exempel för att få en bild av hur olika fiskbestånd mår, vattenkvaliteten och algblomningar.

Sverige har inte haft något eget oceangående forskningsfartyg sedan 2011 då fartyget Argos togs ur drift. I stället anlitar SLU det danska fartyget Dana och SMHI det finska fartyget Aranda för svensk miljöövervakning.

- Det mesta av den svenska miljöövervakningen till havs görs av SLU och SMHI på uppdrag av oss. Med ett eget nationellt forskningsfartyg kan mycket av arbetet samordnas och göras mer effektivt, vi kan också bättre styra vad som ska undersökas och när det ska ske, säger Mikael Krysell.

2015 fick Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ansvara för upphandlingen av ett nytt svenskt forskningsfartyg. I dagskrev SLU avtal med det spanska varvet Armon och fartyget beräknas vara klart att tas i drift 2019.

Avtalet undertecknades av Armon Shipyards styrelseordförande Laudelino Alperi Baragaño och SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck. På plats vid mötet vid SLU i Uppsala fanns även representanter för HaV och SMHI.

- Vi är väldigt nöjda över att valet föll på ett varv med goda erfarenheter av att bygga komplicerade specialfartyg. Det nya fartyget är byggt för att vara så flexibelt som möjligt och ger oss också nya möjligheter, bland annat för marin kartering och att använda oss av mobila laboratorier och undervattensrobotar, säger Mikael Krysell.

SLU blir ägare till det nya fartyget medan Sjöfartsverket ska ansvara för drift och underhåll. Kontraktet med varvet som ska bygga fartyget är på 38,6 miljoner euro.

Det nya fartyget beskrivs som extremt tystgående och med minimal bubbelbildning vid framfart, för att inte skrämma fisk vid provfisken och störa ekolodsundersökningar. Fartyget är först och främst avsett för SLU:s och SMHI:s miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön, men kan användas för annan forskning och andra undersökningar i alla öppna hav.

Läs mer om det Sveriges nya forskningsfartyg i pressmeddelande från SLU

Läs mer om HaV:s miljöövervakning

Läs mer om den svenska miljöövervakningen

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Mikael Krysell, chef, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 15, mobil 076-5386015, e-post mikael.krysell@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Illustration: Skipsteknisk AS

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Mikael Krysell

Mikael Krysell

Chef miljöövervakningsenheten Telefon: 010-6986015

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden