Gå direkt till innehåll
Foto: Sjöfartsverket
Foto: Sjöfartsverket

Pressmeddelande -

HaV gör dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten

Fartyget Skytteren förliste 1 april 1942 utanför Måseskär på västkusten i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade.

Vraket klassas som akut miljöfarligt av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sjöfartsverket.

I november gör HaV dykundersökningar av vraket Skytteren med stöd av Försvarsmakten.

Fartyget Skytteren byggdes 1899-1900 av rederiet White Star Line i Belfast och fick då namnet Suevic. Samma rederi byggde fartygen Titanic och Britannic. Hon hamnade under andra världskriget i kvarstad i Göteborg och övertogs av rederiet Nortraship. Den 1 april 1942 gjorde ett tiotal av Nortraships fartyg ett försök att nå de allierade med svenskt stål och kullager.

Fartyget besköts av tyskarna och Skytteren blev skadad. För att undvika att den värdefulla lasten beslagtogs av tyskarna valde kaptenen att sänka henne. Uppskattningsvis kan det finnas 400 - 500 kubikmeter olja kvar i vraket.

Kunna tömma på olja

- Syftet med dykningarna är bland annat att bli bättre på att riskbedöma miljöfarliga vrak. En detaljerad undersökning av vraket, mätningar av skrovets tjocklek och mätningar av vattenparametrar ger oss också ett bättre underlag för att planera och söka medel för att i framtiden kunna tömma Skytteren på olja, säger Mia Dahlström, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det finns cirka 17 000 vrak längs Sveriges kuster. Av dem har Sjöfartsverket klassat 3 000 som möjligt miljöfarliga, 300 som miljöfarliga och ett 30-tal av dem bedöms utgöra en akut miljöfara. Skytteren är en av de 30 mest miljöfarliga vraken.

Marinens dykare

Skytteren ligger på cirka 74 meters djup i ett område med en stark bottenström, vilket medför att marinens dykare är de mest lämpade för detta uppdrag Undersökningarna genomförs 14- 21 november med hjälp av ubåtsräddningsfartyget HMS Belos.

- Det här samarbetsprojektet mellan HaV och Marinen gällande vrakplatsundersökningen av Skytteren är ett utmärkt exempel på en av de möjligheter som marinen genom Ubåtsräddningsfartyget Belos och Röjdykardisvisionen har att stödja det civila samhället när så behövs, säger Kommendör Mats Agnéus, Chef för 1.ubflj.

Undersökningen av Skytterens vrak stöds även av Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum.

Journalister är välkomna den 21 november. För mer information kontakta Lena Olsson Kavanagh, presskontakt, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 00 eller lena.olsson.kavanagh@havochvatten.se. Journalister får möjlighet att följa verksamheten ombord på HMS Belos och intervjua deltagare och projektledare från HaV och Försvarsmakten. Anmälan senast 1 november!

Läs mer om sanering av miljöfarliga vrak på HaV:s hemsida

HaV:s generaldirektör Jakob Granit förklarar varför det är så viktigt att sanera gamla vrak

För mer information om om vraksanering i svenska vatten, kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kontaktpersoner: Mia Dahlströn, chef, enheten för havsmiljöförvaltning, Telefon: 010-6986108, Mobil: 073-6680794, E-post: mia.dahlstrom@havochvatten.se, Fredrik Lindgren, utredare, enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-6986314, mobil 076-5386214, e-post fredrik.lindgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Sjöfartsverket

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Mia Dahlström

Mia Dahlström

chef, havsmiljöenheten Telefon: 010-698 61 08

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden