Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV häver fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet

Den 7 mars stoppade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fiske av sill och skarpsill för större fiskefartyg i norra Östersjön,  de som fiskade på den så kallade kustkvoten.

- Nu öppnar vi åter fisket av sill och skarpsill för större fiskefartyg i Bottenhavet. Vi kan göra det genom att införa en individuell fördelning av fiskemöjligheter för fartyg som är 15 meter eller längre, säger Marie Ingerup.

Den nationella kvoten för sillfiske i Östersjön är indelad i tre delområden: Bottenhavet och Bottenviken, östra Östersjön och västra Östersjön. Men för skarpsill finns bara en kvot för hela Östersjön, av denna har i år 193 ton fördelats på så kallat kustfiske. I kustfisket av skarpsill ingår främst mindre fiskefartyg men även några större trålfartyg, som endast får fiska sill och skarpsill i Bottenhavet och som inte ingår i systemet med individuella och överlåtbara fiskerättigheter. Det är dessa större fartyg som drabbades av fiskestoppet i mars.

Fiskestoppet var ett sätt att försöka säkra ett fortsatt småskaligt fiske av sill och skarpsill i hela Östersjön under året.

- De större trålfartygen som fiskar efter sill i Bottenhavet och skarpsill inom den så kallade kustkvoten har i år fått upp stora mängder av skarpsill. Om vi tillåtit dem att fortsätta fiska i samma takt så riskerade vi att snart ha fiskat upp hela kustkvoten för skarpsill, säger Marie Ingerup, utredare på tillståndsenheten på HaV.

- Det är nästan omöjligt att undvika skarpsill som bifångst vid sillfiske för dessa större trålfiskefartyg. Därför valde Havs- och vattenmyndigheten att även stoppa dem från att fiska efter sill i Bottenhavet.

De fartyg som fiskar med stöd av pelagiskt tillstånd (överlåtbara fiskerättigheter) har en individuell tilldelning av både sill och skarpsill. Deras fångster av skarpsill avräknas inte mot kustkvoten och de har därför kunnat fortsätta fiska i Bottenhavet.

- Vi har tidigare föreslagit att införa individuell fördelning av fiskemöjligheter av sill och skarpsill i Bottenhavet. Men då flera remissinstanser var negativa så valde vi att avvakta med det, säger Marie Ingerup.

- I och med fiskestoppet har vi fått en mer akut situation och det finns i dag en mer positiv inställning till ett sådant system. Det här ger oss en möjlighet att häva fiskestoppet.

Den nya fördelningsmodellen av sill och skarpsill i Bottenhavet för trålfartyg 15 meter eller längre löper på ett år i taget och baseras på hur mycket fartygen fiskat under 2010 - 2014. Det påverkar inte systemet som finns inom det pelagiska fisket med tioåriga tillstånd. Några av de större trålfartygen i Bottenhavet, de över 30 meter, har redan fiskat slut på deras individuella fördelning för skarpsill för 2016. Men, de får nu en möjlighet att byta till sig fiskemöjligheter med andra licensinnehavare.

Här kan du läsa beslutet att häva fiskestoppet

Här kan du läsa beslutet om ny fördelningsmodell i Bottenhavet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Marie Ingerup, utredare, tillståndsenheten, tfn010-698 61 36, mobil 070-338 83 13, e-post marie.ingerup@havochvatten.se, Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Christian Charisius / DPA / IBL Bildbyrå

Kontakter

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden