Gå direkt till innehåll
Fotograf: Kat Singer
Fotograf: Kat Singer

Pressmeddelande -

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

I juni arrangerade Sverige och önationen Fiji en FN-konferens om havet i New York.

Vad blev resultatet av den och hur påverkar konferensen arbetet i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet?

I årets Almedalsvecka sätts Agenda 2030 och de globala vattenmålen i fokus av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bildades i juli 2011 och har deltagit i Almedalsveckan varje år sedan dess. I år arrangerar vi under två dagar Vattenforum tillsammans med Svenskt Vatten och Stockholm International Water Institute, Siwi.

- Vattenforum är en gemensam plattform för olika aktörer att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter som rör våra hav, sjöar och vattendrag, bland annat genom att tydliggöra olika samhällsaktörers ansvarsområden. Vi ställer också frågan om hur vi på bästa sätt kan förvalta vårt vatten från källa till hav globalt, nationellt och lokalt, säger Jakob Granit, generaldirektör för HaV.

Vattenforum pågår under 4 – 5 juli och programmet innehåller seminarier och debatter om allt från hur framtidens dricksvattenförsörjning ska lösas till hur miljöteknik, innovationer och havsplanering kan skapa tillväxt och sysselsättning.

Öppningsseminariet på tisdag den 4 juli har rubriken ”Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen” och där deltar förutom Hav:s generaldirektör Jakob Granit även generaldirektörerna för SMHI och Naturvårdsverket, Rolf Brennerfeldt och Björn Risinger samt Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län, Anna Linusson, vd Svenskt Vatten, Torgny Holmgren, vd för Siwi, Anders Jägerskog från Världsbanken och Jacob Fries från Sweco. Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment institute, SEI, är moderator.

HaV arrangerar också två egna seminarier under Vattenforum på onsdag den 5 juli. Där presenteras bland annat en ny HaV-rapport som visar att maritim turism, sjöfart och hamnverksamheter står för störst andel av omsättningen i maritima näringar i Sverige, medan yrkesfisket endast står för en procent av den.

- Sverige är ett land med en av Europas längsta kust. Frågan är om vi verkligen utnyttjar möjligheterna med vår långa kust och våra stora havsområden för att nå miljömål, ekonomisk utveckling och sociala målsättningar, säger Jakob Granit.

Det andra seminariet handlar om framtidens vattenkraft i Sverige. Nya regler för att miljöanpassa vattenkraften är på gång, likaså diskussionen om finansiering och hur dammar och kraftverkens miljöpåverkan ska värderas. Var i Sverige, i vilka åar och älvar, ska man göra åtgärder? Vilka åtgärder är nödvändiga? Det är några av de frågor som bland annat riksdagspolitikerna Åsa Westlund, (S), Rickard Nordin (C), Lars Tysklind, (L), och Penilla Gunther, (Kd) ger sin syn på.

Läs mer om HaV i Almedalen

Länk till Vattenforum i Almedalen

Här kan du läsas HaV-rapporten ”Ekonomisk statistik om sektorer som är beroende av havet”

För mer information kontakta:

Jakob Granit, generaldirektör, tfn 010-6986001, mobil 073-7078536, e-post jakob.granit@havochvatten.se

Louise Chyssler, kommunikatör, tfn 010-6986227, mobil 076-5386224, e-post louise.chyssler@havochvatten.se

Max Vretborn, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 60 69, mobil 076-538 60 69, e-post max.vretborn@havochvatten.se (HaV-rapporten om maritima näringar)

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden