Gå direkt till innehåll
HaV intar scenen på Båtmässan: "Vi vill inspirera till miljövänligare båtliv”

Pressmeddelande -

HaV intar scenen på Båtmässan: "Vi vill inspirera till miljövänligare båtliv”

Ett blomstrande båtliv och en havsmiljö som mår bra – går det att kombinera?

Den frågan sätts i fokus på Båtmässans i Göteborg på söndag.

- Tillsammans med båtmässan finns vi då på stora scenen för att inspirera och informera om hur man kan leva ett miljövänligt båtliv. Bland andra medverkar Sören Kjellkvist som vann Årets Äventyr 2013 och entreprenören Odd Klofsten som arbetar för alternativ till båtbottenmålning, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Björn Sjöberg är chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV och inviger miljödagen som arrangeras i samarbete med Båtmässan. Han berättar om hur Havs- och vattenmyndighetens arbete berör båtägare och fritidsbåtslivet, bland annat marin nedskräpning, undervattensbuller och övergödning. Han berättar också om arbetet med havsplanering och hur det kan komma att påverka båtlivet och andra samhällsintressen.

Senaste rapporten från FNs klimatpanel visar att havet håller på att försuras. EUs strategi för en så kallad "blå tillväxt" pekar ut turismsektorn som ett prioriterat område och regeringen håller just nu på att ta fram en maritim strategi. Lisa Emelia Svensson, Sveriges Havs- och vattenambassadör finns på scen och samtalar med Mats Eriksson, VD Sweboat om blå tillväxt. En av frågeställningarna är hur branschens kan ta ansvar för ett hållbart båtliv och vilken roll som regeringen ska ta?

- För oss är det viktigt att lyfta fram miljöfrågorna. Ingen av oss som älskar att vara ute på, i eller vid vattnet vill ha annat är rent vatten, det är ju hela grejen, säger Bengt Wallin som är mässansvarig för Båtmässan.

Miljödagen leds av programledaren och radioprofilen Lasse Swahn och det blir ett fullspäckat program mellan klockan 11 och 15 på stora scenen. Bland annat kommer elever från Kungliga tekniska högskolan, KTH, att berätta om projektet ”Solar Boat Project” där de konstruerade självnavigerande båtar med solen som enda drivmedlet. De kommer också att berätta om framtidens tekniska lösningar för ett hållbart båtliv.

  • Sören Kjellkvist föreläser om hur han paddlade hela Norges dramatiska atlantkust utan vare sig mat eller pengar i packningen, totalt 288 mil paddling på 83 dagar. Hör om Sörens strapatser, möten och naturupplevelser blandat med reflektioner om livet och hur miljöförstöringen påverkar Östersjön genom förorenat vatten och höga gifthalter i fisken.
  • Martin Hassellöv, marin kemist, berättar om sitt båtprojekt som syftar till att kommunicera till allmänheten om havsmiljöfrågor och miljövänligt båtanvändande, samt delprojektet om giftfri båtbottenfärg.
  • Milo Dahlmann, sjuksköterska, författare och ensamseglare, berättar hur hon  förverkligade sin dröm och tog sig till Antarktis i en specialbyggd stålbåt.
  • Odd Klofsten, entreprenör, seglare och naturvän berättar om hur han försöker sporra båtägare i hela Sverige att hitta alternativ till båtbottenmålning.

Havs- och vattenmyndigheten finns också på plats under hela Båtmässan med egen monter där besökarna uppmanas att märka ut sina smultronställen i hav, sjöar och vattendrag.

- Havsplaneringen är en demokratisk process. Vi hoppas kunna väcka ett intresse hod mässdeltagarna för att delta i samråd om hur vi bäst planerar och förvaltar havet. 

Här kan du läsa scenprogrammet för söndag 9 februari

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:

Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Bengt Wallin, mässansvarig, Båtmässan, tfn 031-708 80 91, 070-880 80 68, e-post bengt.wallin@svenskamassan.se
Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden